Wnioski i rekomendacje z pracy zespołu matematyczno-przyrodniczego

Pobierz

(dowód: akta kontroli str. 119, 121, 276) 1.4. matematyczno-przyrodniczych.. W skład Zespołu matematyczno - przyrodniczego działającego przy Gimnazjum im.. Członkowie zespołu pracowali zgodnie z planem …Plan pracy Zespołu jest opracowywany na dany rok szkolny.. NA ROK SZKOLNY 2018/2019.. w roku szkolnym 2011/2012.. W skład Zespołu matematyczno - przyrodniczego działającego przy Szkole Podstawowej …Na pierwszym z nich skupiono się na organizacji pracy nowo powołanego zespołu, omówiono zasady współpracy oraz określono zadania do realizacji w roku szkolnym …z 24 września 2012 r. w kalendarzu zastępcy dyrektora Zespołu).. NA ROK SZKOLNY 2017/2018.. ii liceum ogÓlnoksztaŁcĄce.. Główną częścią spotkania były informacje ze …PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 Członkowie zespołu: Damiana Płomińska (przyroda) - przewodnicząca zespołu .. VII.Wykorzystywanie wyników sprawdzianów w planowaniu pracy zespołu samokształceniowego matematyczno-przyrodniczego?. Oto przykład takiego planu.. 6.Przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzianów diagnozuj ących wiedz ę i umiej ętno ści ucznia po szkole podstawowej z …Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Zespołu Matematyczno-Przyrodniczego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011.. Analizę wyników sprawdzianu i poszczególnych części …Sprawozdanie z pracy Zespołu Przyrodniczego w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 Przewodnicząca: mgr Karolina Zawierucha mgr Anna Niewczas mgr Bożena Buła mgr …Sprawozdanie..

z pracy zespołu przedmiotowego matematyczno- przyrodniczego.

Ewaluacja przedmiotowych systemów oceniania 1.Ocena realizacji programów nauczania , analiza ocen z poszczególnych przedmiotów.. w legionowie.. •Do III etapu …Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład zespołu matematyczno - przyrodniczego działaj ącego przy Zespole …PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Członkowie zespołu: Justyna Klimczyk (matematyka, informatyka) Ewa Gajewska (matematyka) …Na pierwszym z nich skupiono się na organizacji pracy zespołu oraz zadaniach do realizacji w roku szkolnym 2012/2013.. Do zespołu matematyczno - przyrodniczego należą nauczyciele: matematyki …1.Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w I semestrze odbył 5 spotkań, na których: a)Omówiono zasady współpracy oraz określono zadania do …PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO .. Uczniowie pod kierunkiem .. z platformy Moodle.. Jana …PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO .. PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH W ZESPOLE …1 SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU PRZYRODNICZEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SEMESTR I W ramach pracy zespołu przyrodniczego w pierwszym semestrze roku szkolnego …plan pracy zespołu 2. przedmiotÓw..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt