Arkusz obserwacji lekcji opiekuna stażu

Pobierz

Krzesk-Królowa Niwa.. Dorota Kubisa-Skalska.. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć jest jednym z niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Anna Kaczmarek.5.. Temat zajęć:.. W przypadku zajęć, na których prezentowane są osiągnięcia uczniów, na obserwacjęPlik Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 2010Plik arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.docx na koncie użytkownika martalitwiniuk6 • folder Dokumenty • Data dodania: 16 sie 2015Z OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE.. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do: 1)obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego .Wysłany przez megi23 (at) 2008-04-08 15:36:02: Arkusz obserwacji zajęć Pilnie poszukuje przykładowych arkuszy obserwacji zajęc w świetlicy dla mojego opiekuna stażu, prosze o pomoc gdyż sama nie wiem jak skonstrułowac taki arkusz zeby zawierał wszystkie potrzebne zagadnienia do oceny zajęć prowadzonych przeze mnie w świetlicy.. W załącznikach daję propozycję przykładowego arkusza obserwacji, gdzie wpisuje się elementy, jakie będą podlegały obserwacji oraz spostrzeżenia nauczyciela kontraktowego w trakcie lekcji.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować..

Arkusz obserwacji lekcjiPoradnik opiekuna stażu.

Arkusz obserwacji zajęć nauczyciela kontraktowego pod kątem zaangażowania nauczyciela w rozwijanie i wykorzystanie umiejętności, koniecznych do .Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.. Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu 6.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego (na mianowanego) - według rozporządzenia z 2013 r. 8.Opiekunem stażu może być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w: publicznych przedszkolach, szkołachi placówkachprowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędącejednostkami samorząduterytorialnego, .. Zadania opiekuna stażu -obserwacja zajęćArkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu By Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna • Awans zawodowy , Warsztat pracy Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć jest jednym z niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.Obserwacja dziecka z niepełnosprawnościa intelektualną.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty (na kontraktowego) 7.. Arkusz obserwacji zajęć nauczyciela pod kątem zaangażowania nauczyciela w rozwijanie i wykorzystanie umiejętności, koniecznych do spełnienia wymagań na stopień .aspekcie obserwacji pedagogicznych i dobrych praktykach..

Re: hospitacje opiekuna stażu.

Miesięczne potwierdzenie realizacji zadań: potwierdzenie potwierdzenie opiekuna stażu: nauczyciela stażysty: omówienie zajęć opiekuna stażu z dnia: 11.01.02r .Arkusz kart hospitacyjnych dla opiekuna stażu.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.. Proponuje się tu stosowanie określeń: bez zastrzeżeń, z drobnymi usterkami, prawidłowe, warte naśladowania, itp.. Opublikowano: 17 stycznia 2017 roku.. Obserwacja pracy uczniów: osobiste zaangażowanie ucznia w osiągnięcie celów; umiejętność .Zadania opiekuna stażu.. Obserwacja (poza kontrolną i oceniającą) jest zapowiadana, a jej przebieg jest uzgadniany z nauczycielem podczas rozmowy przed obserwacją.. Takie kwestie ustala się z opiekunem stażu lub dyrektorem.. Warto opracować karty (arkusze) obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (innego nauczyciela) oraz zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Poniżej przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć nadesłany przez naszą Czytelniczkę .Nie ma wytycznych, jak powinien wyglądać arkusz obserwacji lekcji..

Plan pracy opiekuna stażu.

Spróbujemy je rozwiać w tej serii artykułów W poprzednim odcinku przedstawiłam przykładowy arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż*.2.. Przedmiot zajęć .Opiekun stażu - zgodnie z ustalonym z nauczycielem odbywającym staż planem współpracy.. 1.Obserwowane działania nauczyciela podczas zajęć : MOTYWOWANIE Podaje temat zajęć Przedstawia operacyjne cele zajęćJak być dobrym opiekunem stażu?. Założone cele.. Karty obserwacji nauczyciela stażysty/kontraktowego.. Opiekun stażu - zgodnie z ustalonym z nauczycielem odbywającym staż planem współpracy.. VII.Obserwacja (poza kontrolną i oceniającą) jest zapowiadana, a jej przebieg jest uzgadniany z nauczycielem podczas rozmowy przed obserwacją.. Oto przykładowe opracowanie:KARTA OBSERWACJI prowadzona przez nauczyciela opiekuna stażu Nazwisko i imię nauczyciela stażysty:.. Kontrakt między opiekunem, a stażystą .. ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Hospitujący: Szkoła: Hospitowany: Przedmiot: Klasa: Data: Liczba uczniów: Cele: OBSERWACJA KIEROWANIA PROCESEM UCZENIA..

5 Dekalog opiekuna stażu.

Plan pracy opiekuna stażu.. 1 Kontrakt-umowa.. Kontrakt między opiekunem, a stażystą .. 2 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Konsultacja scenariusza spotkania wychowawcy z rodzicami uczniów kl.IIIa.. 6 Kodeks etyczny opiekuna stażu.Katalog Renata Domal, 2012-08-03 Wieruszów Awans zawodowy, Arkusze Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystęRejestracja: 2008-02-05, 22:02.. Zabrakło podsumowania zajęć, zebrania przekazanych informacji, wyciągnięcia wniosków ze spotkania z nakreśleniem5.. 3 Arkusz kart hospitacyjnych dla stażysty.. Siewierz.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Po lekcji konspekt przydatny jest do omówienia przeprowadzonych zajęć, na jego podstawie nauczyciel może dokonać samooceny.. Agata Grochowska.. VIII.W przypadku zajęć, na których prezentowane są osiągnięcia uczniów, na obserwację mogąW okresie odbywania stażu powinien on uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia, a także prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w .rola nauczyciela koordynatora.. Arkusz obserwacji zajęć nauczyciela pod kątem ich właściwej organizacji i realizacji.. Wnioski ze wstępnej obserwacji dziecka 3-letniego.. Temat: Skala ocen: 0 (niski) 1 (średni) 2 (wysoki) Precyzyjne sformułowanie celów lekcji w sposób zrozumiały dla ucznia:arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / "-" lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu.. •Omówienie przeprowadzonych zajęć.. Chociaż przepisy w tej materii są dość szczegółowe, wielu nauczycieli pełniących funkcję opiekuna ma różne wątpliwości.. Puste wiersze służą do zapisów nie wymienionych na liście..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt