Cechy epoki baroku w europie

Pobierz

Barok w rozumieniu dzisiejszym oznaczał styl trwający od II połowy XVI wieku do 1760 roku, łącznie ze stylem rokokowym, który jest ostatnią fazą baroku.Dla baroku nie można wyznaczyć dokładnych dat początkowej i końcowej.. W XVII stuleciu rozpowszechnił się w niemal całej Europie, chociaż jego najsilniejszym ośrodkiem pozostawała Italia.. Rozkwit tendencji barokowych następował przez cały wiek XVII - i to on obfituje w najważniejsze dla epoki wydarzenia historyczne i artystyczne.Epoki w sztuce.. Barok to kierunek w kulturze europejskiej, który trwał od końca XVI do XVIII wieku.. Okres: ok. 100000 .Epoka baroku trwała wyjątkowo długo, gdyż jego początków dopatrzeć się możemy w drugiej połowie XVI w., a schyłek przypada na końcowe dziesięciolecia XVIII w.. Trwał aż do XVIII wieku, kiedy to przekształcił się w rokoko, później w klasycyzm.nadeszło dotkliwe zimno- w Europie w owych czasach miała miejsce tzw. mała epoka lodowcowa.. Epoka nazwana imieniem klejnotu trwała w Europie od końca XVI w.. Przedstawiliśmy Wam również najważniejszych twórców w tym czasie oraz główne cechy każdego okresu w literaturze.. - poł. XIX w. Pozytywizm: poł. XIX w. Szczytowy okres rozwoju baroku przypada na wiek XVII.Barok - jest to nazwa określająca epokę.. Włochy - 2. połowa XVI w. do połowy XVII w.. - 1918 r. koniec I WŚ; XX-lecie międzywojenne .Barok - ramy czasowe..

Cechy baroku.

połowy XVIII w. Barok - ramy czasowe w Polsce.. - przez cały wiek XVII do początków wieku XVIII.Jan Sebastian Bach uchodzi za największego kompozytora epoki baroku.. Główne cechy malarstwa baroku to: alegoryczność, iluzjonizm, kontrast, naturalizm.W artykule znajdziecie informacje o tym jak nazywała się każda epoka i kiedy trwała.. XVII w.Do najważniejszych cech stylu barokowego, mimo różnorodności sztuki tej epoki, należą dynamiczne układy przestrzeni, wszechobecne kontrasty, iluzje głębi, efekty świetlne oraz ekspresja kształtu.. W Polsce epoka ta trwała od lat osiemdziesiątych XVI w. po początek wieku XVIII.. Z włoskiego "barocco" oznacza dziwność, nietypowość, a w języku portugalskim, skąd najpewniej wywodzi się nazwa "barok", "barocco" oznaczało perłę o nieregularnym kształcie.. Takiego ujęcia po raz pierwszy użył przyrodnik Garcia de Orta.Roman Pollak postulował, aby epokę nazwać mianem "seicentyzmu".. Pochodził z rodziny, której tradycje muzyczne sięgały XVI w.. - lata 90.. - przez cały wiek XVII do początków wieku XVIII.Barok pojawił się jako styl w sztuce po renesansie, na początku we Włoszech w II połowie XVI wieku.. Ramy czasowe: W Europie od drugiej połowy XVI wieku do końca następnego stulecia.. Okres ten przypada różnie w zależności od regionu.. Epoki literackie Antyk (Starożytność)Barok to nazwa o szczególnym rodowodzie, pochodzi bowiem od nazwy klejnotu - perły ogromnie rzadkiej jakości, o dziwnych, oryginalnych kształtach, perły, którą w portugalskim języku nazwano barocco (dziwny)..

Ramy czasowe baroku nie są ściśle określone.

Daty pozostają umowne, ale niektórzy historycy sztuki datują ten okres na lata od ok. 1575 do ok. 1770 r., dzieląc go na trzy części: wczesny (do ok. 1650), pełny (do .Filozofia epoki baroku w Europie Marcin Poręba.. Już od najmłodszych lat kształcił się w grze na skrzypcach, altówce, lutni, organach, klawesynie i klawikordzie.barok, epoki muzyczne, muzykoteka szkolna.. Romantyzm: 2 poł. XVIII w.. Początek - lata 30.. 2) rzeczywistość napawa optymizmem i wiarą w możliwości człowieka jako wytwórcy, który może dowolnie podporządkować przyrodę swoim celom.. Sztuka barokowa: malarstwo: subiektywizm wobec piękna, brzydota jako pełnoprawny środek ekspresji (Rembrandt, Velazquez, Caravaggio).. Podane daty są przybliżone, ponieważ w przypadku epok w sztuce zwykle nie można mówić o konkretnych datach stanowiących początek lub koniec.. Ponad to barok uchodził za coś nowego i niezwykle rzadkiego.1.. Nazwa epoki pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego terminu jubilerskiego barroco, oznaczającego perłę o nieregularnych kształtach.Słowo to oznaczało także specyficzny typ rozumowania, w którym logiczność wywodu nie prowadziła do logicznych i .Barok to nazwa o szczególnym rodowodzie, pochodzi bowiem od nazwy klejnotu - perły ogromnie rzadkiej jakości, o dziwnych, oryginalnych kształtach, perły, którą w portugalskim języku nazwano barocco (dziwny)..

Jedną z metod było rozpowszechnienie nowego stylu w sztuce - baroku.

Trwał w Europie od drugiej połowy XVI wieku aż do XVIII wieku w niektórych krajach.. Informacje z mojej książki od plastyki, więc nie muszisz martwić się, że ktoś z klasy będzie miał tak samo :)Nazwa epoki Dziwność, deformacja, nieregularność, inność, dziwaczność - tymi słowami najczęściej opisywana jest epoka Baroku.. Barok określano zepsuciem, brakiem dobrego smaku, a także brakiem gustu.. Barok - ramy czasowe w Europie.. Barok nastąpił po zwątpieniu przez ludzi w ideały, które przyświecały renesansowi.a) w Europie: Średniowiecze: V-XV w Odrodzenie: XVI Barok: na przełomie XVI i XVII w. do II połowy XVIII w. Oświecenie: w II połowie XVIII wieku do początków wieku XIX.. Epoka nazwana imieniem klejnotu trwała w Europie od końca XVI w. XIX w. Modernizm: ostatnie dekady XIX w.. Barokowe kościoły wzbudzały silne emocje wiernych.Teresy Sztuka baroku - rzeźba Fontanna di Trevi Muzyka barokowa Cechy muzyki barokowej: budowa wspaniałych organów, rozwój teatrów operowych we Włoszech, formy: opery, msze, oratoria, koncerty solowe, pasje Za początek baroku w muzyce przyjmuje się rok 1600 - datę wystawienia pierwszej opery Jacopo Periego - Eurydyka.Tłem epoki są liczne wojny (m.in. wojna trzydziestoletnia) oraz kontrreformacja i związana z nią nietolerancja religijna..

Oto lista wybranych głównych okresów w historii sztuki od wczesnej epoki kamienia.

Nie jest to oczywiście wyłączną cechą epoki baroku, lecz wydaje się w ogóle istotnym rysem filozofii nowożytnej .Barok - nazwa pochodzi od portugalskiego słowa barocco oznaczającego nieregularnie rozwinięta perłę, albo inaczej perłę o nieregularnych kształtach; w języku francuskim baroqe w XVI wieku oznaczało bogactwo ozdób.. 3) poglądy pośrednie, pomiędzy 1, a 2 Oczywiście nie obyło się bez listy dzieł, które w danej epoce powstały.. Poławiacze pereł nazwali tak perłę wyłowioną u brzegu Portugalii.KULTURA BAROKU W EUROPIE Opracowała Helena Tomaszewska Sztuka baroku - rzeźba Giovanni Bernini, Ekstaza św. Teresy Giovanni Bernini, Fontanna Czterech Rzek Sztuka baroku - rzeźba Fontanna di Trevi Muzyka barokowa Cechy muzyki barokowej: budowa wspaniałych organów, rozwój teatrów operowych we Włoszech, formy: opery, msze, oratoria, koncerty solowe, pasje Za początek baroku w .Drugą połowę XVI w. w Europie zdominowały zmagania katolicyzmu z reformacją.. Trudno się dziwić, że myśl ludzką zdominował niepokój, że szukano trwałej wartości w Bogu i religii.. W Europie - koniec XVI w. do schyłku XVII w./1.. Barok dzieli się na: · Wczesny Barok (lata ok. ) · Barok D ojrzały (lata ok. ) · Schyłek Baroku (lata ok. ) 2.. Z kolei barok z końca XVII wieku i pierwszych dziesięcioleci wieku kolejnego to tendencja do monumentalizacji — utwory stają się dłuższe, wieloczęściowe, przeznaczone na coraz większą liczbę muzyków — rozwinięcie zdobnictwa w wykonawstwie, ponowna fascynacja potęgą kontrapunktu, coraz większy rozwój muzyki instrumentalnej, a .zmiany w świadomości społecznej; 1) tęskonat za szlacheckim dworkiem, twałymi patriarchalnymi cnotami, trwałymi zasadami moralnymi i religijnymi.. Literatura1)Barok charakteryzował się przepychem, bogactwem barw i odcieni, bogatym zdobnictwem.. Nazwa: Barok- barocco- znaczy: dziwny.. Jak sama nazwa wskazuje barok jest epoką dziwną i pełną przepychu W Baroku wyróżniamy 3 fazy: · Wczesny Barok (lata ok. ) · Barok dojrzały (lata ok. ) · Schyłek Baroku (lata ok. ) 2.. Należy traktować je jako umowne.. Urodził się w 1685 r. w Eisenach, a zmarł w 1750 r. w Lipsku.. Tło kulturowe i historyczne W epoce baroku najpotężniejszymi państwami Europy były: najludniejsze na kontynencie Królestwo Francji (Ludwik XIV) oraz posiadająca kolonie na całym świecie Hiszpania Habsburgów (Filip II).Do Środkowej i Wschodniej Europy barok dotarł z obszaru Włoch, Francji i Niemiec.Tereny dzisiejszej Austrii, Węgier (dzisiejsze państwo węgierskie w XVII wieku nadal było podzielone pomiędzy Turcję i Habsburgów, którzy stopniowo odzyskiwali panowanie na tym terytorium), Chorwacji (część obszaru Chorwacji była pod panowaniem Turcji) i Czech podobnie jak południowe obszary .Barok to epoka literacka ale także styl oraz kierunek w innych dziedzinach sztuki jak malarstwo czy muzyka.. Wszystko jest tutaj płynne, rozłożone w czasie.. Nastąpił przełom w nastawieniu człowieka do świata.. Ważna była pobożność, religijność oraz uczucia i odczuwanie piękna.Przyjmuje się, iż barok europejski jest epoką trwającą od połowy XVI do połowy XVIII wieku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt