Wzory półstrukturalne alkanów alkenów alkinów

Pobierz

Kryteria sukcesu: Potrafię wyjaśnić co to są węglowodory nienasycone.. prosze mam jutro sprawdzian a nie moge tego nigdzie znaleźć i jeśli możecie to napiszcie jak to …Szereg homologiczny alkanów i wzór półstrukturalny: METAN-CH4 - ETAN- C2H6 CH3-CH3 PROPAN- C3H8 CH3-CH2-CH3 BUTAN- C4H10 CH3-(CH2)2-CH3 PENTAN- C5H12 CH3-(CH2)3-CH3 …ALKANY (PARAFINY) Alkany są to nasycone węglowodory acykliczne (związki składające się z atomów węgla i wodoru), które mają wzór ogólny: CnH2n+2 (n - oznacza liczbę …1.Wzory sumaryczne i półstrukturalne i nazwy 5 pierwszych alkanów, alkenów, alkinów, alkoholi i kwasów organic… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.83% Alkany alkeny; 74% Alkany, Alkeny, Alkiny, Alkohole - wzory (ściąga) 83% Alkiny- charakterystyka; 85% Alkany, alkeny, alkinyAlkeny, podobnie jak alkany, tworzą szereg homologiczny.. Czyli możemy napisać, że czytając wzór od lewej do prawej mamy: CH 3-CH 2-CH 2-CH 2-CH 2-CH 3 (zawsze najpierw podajemy węgiel, a później ile wodorów się z nim łączy …Szkoła podstawowa‧GłównaWzory półstrukturalne ALKENÓW I ALKINÓW ( od metanu do dekanu ).. Wejdź na mój profil na Instagramie: na lekcję16 minut i ALKANY masz w małym paluszku!. Alkiny (zwyczajowo: acetyleny) - grupa organicznych związków chemicznych będących węglowodorami nienasyconymi, w których występuje …Zadanie domowe : Podręcznik str.125 zad..

Następnie napisz ich …Podaj wzory ogólne alkanów, alkenów i alkinów.

Nie tylko ich nazewnictwo i wzory, ale również reakcje spalaniaA jakby co, to nie krępuj się.Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne alkanów o: Author: basia Last modified by: basia Created Date: 9/10/2011 7:37:00 PM Company: bk Other titles: Napisz …• podaje nazwy, wzory strukturalne, półstrukturalne i sumaryczne alkenów oraz wzór ogólny alkenów (C) Uczeń: • zapisuje równania reakcji spalania i addycji …węglowodory nienasycone, alkany, alkeny, alkiny zalicza alkany do węglowodorów nasyconych, a alkeny i alkiny - do nienasyconych zapisuje wzory sumaryczne: … Wszystkie cząsteczki alkanów w szeregu …Z podanych niżej wzorów wybierz wzory półstrukturalne alkenów i wpisz je do tabeli w takiej kolejności, by utworzyły szereg homologiczny.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt