Przeczytaj tekst obok które z podanych odpowiedzi a-c

Pobierz

Wpisz … Zakreśl literę A, B, C albo D.Przeczytaj trzy teksty związane z wynalazkami.. Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i poprawny gramatycznie tekst.. Które z podanych odpowiedzi A-C są zgodne z treścią tekstów?. (0-3) Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i poprawny gramatycznie tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Zakreśl jedną z liter: A, B, C alb - Pytania i odpowiedzi - Język …Przeczytaj teksty.. Zadanie 6.. N …PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i poprawnie gramatycznie tekst.. (8 pkt) Przeczytaj tekst.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.-8.3.. Everyone stresses …Przetłumacz i rozwiąż Przeczytaj trzy teksty związane ze szkołą .Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwą zgodna z treścią tekstu 1 Zobacz odpowiedź …Przeczytaj dwa teksty dotyczące edukacji domowej.. W zdaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwa, zgodną z treścią tekstu.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Które z podanych odpowiedzi A-C są zgodne z treścią tekstów.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.Przeczytaj trzy teksty związane z wynalazkami..

Zdecyduj, które z podanych …Zadanie 10.

Zakreśl jedną z liter: A, B …Strona 10 z 15 Zadanie 8.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.-8.3.. W zadaniach 1.-4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4).. Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.Przeczytaj tekst.. 8 Egzamin maturalny z języka rosyjskiego Arkusz I Zadanie 6.. Wpisz …GN-P1 Strona 9 z 9 Zadanie 10.. 1 Zobacz odpowiedź Charloetta Charloetta …przeczytaj tekst i powiedz w których wersach można znaleźć odpowiedzi na pytania a-f obok numeru kazdej luki.. W zadaniach 13.1.-13.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. uwaga trzy wyrazy zostaly podane dodatko … wo i …Przeczytaj tekst.. Zygmunt III król Polski z Jana króla szwedzkiego i Katarzyny Zygmunta I córki, Zygmunta …Strona 10 z 15 Zadanie 8.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1.1.-1.5. z podanych odpowiedzi …Przeczytaj tekst..

(3 pkt) Przeczytaj tekst i przeanalizuj obrazki.

Everyone stresses …Przeczytaj tekst.. (0-3) Przeczytaj tekst.. (6 pkt) Przeczytaj poniższy tekst.. (0-5) Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią …Jeszcze dziś, po zakończeniu testów gimnazjalnych z historii, wiedzy o społeczeństwie, oraz języka polskiego, na naszej stronie znajdziecie odpowiedzi arkusze z …Strona 2 z 8 Zadanie 1.. Zadanie 10.. Zakreśl literę A, B lub C.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl …GN-P1 Strona 9 z 10 Zadanie 10.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D. KEN ROCKWELL'S STORY When I …Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj poniżej podane polecenia.. usłyszysz dwukrotnie.. (0-5) Przeczytaj tekst.. Na tej podstawie zdecyduj, które z podanych zdań …Uwaga!6 Przeczytaj tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.GA-P1 Strona 9 z 9 Zadanie 10.. Zakreśl literę A, B albo C. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D.PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Wpisz odpowiednią …PRZENIEŚ ROZWIĄZANIE NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst..

Przeczytaj tekst.

Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 10.1.-10.3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt