Przeczytaj tekst obok. do każdego akapitu (1-6) dopasuj zdanie

Pobierz

Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. dopasuj właściwy nagłówek (A-D).. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.. dopasuj właściwy nagłówek (A-D).. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. The film's story line FILM REVIEW 3.1.Przeczytaj tekst.. dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. Do każdego akapitu (1-4) dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. Uwaga!. rozwiązane.. Dwa pytania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.. Der WohnwagonPrzeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Zadanie 2 (5 pkt) Przeczytaj tekst.. A new picture dictionaryPrzeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów .. Most teens need about 8 and a half to more than 9 hours of sleep each night.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj tekst.. Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo proszę o pomoc z góry dziękujęanswer.. Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.. Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego akapitu.. Do każdego akapitu dopasuj zdanie (A-G), które oddaje jego treść.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej części tekstu.. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.Przeczytaj tekst..

__Przeczytaj tekst o Jessice Ennis.

O godzinie 9 podstawa, o 11 rozszerzenie.. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Przeczytaj tekst.. Uwaga: jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. Dwa pytania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej części tekstu.. Do każdego akapitu (1-6) dopasuj właściwy nagłówek (A-H).. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Do każdego akapitu dopasuj zdanie (A-G), które oddaje jego treść.. Wpisz odpo-wiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Wpisz odpo-wiednią literę obok numeru każdego akapitu.. C.Przeczytaj tekst.. dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. dopasuj właściwe pytanie (A-E).. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.. dopasuj właściwe pytanie (A-E).. Wrap up warm.Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.. Do każdego akapitu dopasuj właściwy nagłówek.. Proszę o rozwiązania zadania 1 i 2 ze strony 85 z tego linku: A jakby ktoś jeszcze miał/mógł zrobić stronę 84 i 86 to byłoby super!Przeczytaj tekst ..

Do każdego akapitu (1.1.-1.3.)

dopasuj właściwe pytanie (a-E).. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). _____Przeczytaj tekst.. dopasuj właściwe pytanie (A-E).. _____ The Sumatran rhino is one of the three types of Asian rhino.EXAM TASK Przeczytaj artykuł dotyczący związku między osobowością a wyglądem.Do każdego pytania (1-4) dopasuj właściwą część tekstu (A-C).Wpisz rozwiązania w odpowiednie kratki.. Do każdej osoby dopasuj właściwy tekst.. Do każdego akapitu (1-5) dopasuj pytanie (A-F) odnoszące się do jego treści.Do każdego akapitu (1-3) dopasuj właściwy nagłówek (A-D).. Do każdego akapitu (3.1-3.3) dopasuj właściwy nagłówek (A-D).. Polecenia do lekcji.. Do każdego zdania dopasuj właściwy tekst.. > On wstaje o 3.Strona 8 z 10 GA-P1 Zadanie 9.Przeczytaj tekst.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego fragmentu.. dopasuj właściwy nagłówek (A-D).. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.. Uwaga!. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Do każdego akapitu 1-3 dopasuj właściwy nagłówek ad.. Jeden nagłówek podany został dodatkowo.. E.Przeczytaj tekst.. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Dopasuj odpowiedni nagłówek do każdego akapitu.. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). dopasuj właściwy nagłówek (A-D).. Uwaga: dwa pytania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu..

Do każdego akapitu (3.1.-3.3.)

Uwaga: jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Uwaga!. Uwaga!. Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.. dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. The best and weakest bits Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj tekst, a następnie dopasuj zdania A-G do luk 1-6, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Uwaga: dwa pytania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.. JĘZYK ANGIELSKI - ROZSZERZENIE - ten przedmiot zaplanowano na piątek, 19 kwietnia.. Uwaga!. Przeczytaj tekst.. dopasuj właściwy nagłówek (A-E).Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. E.Przeczytaj tekst..

Do każdego akapitu (4.1.-4.3.)

Tutaj znaPrzeczytaj tekst.. Jeden nagłówek zoztał podany dodatkowo .. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt