Jaka jest wspólna cecha wszystkich gadów

Pobierz

Odpowiedz.. jest stała - niezależnie od temperatury otoczenia.3 odpowiedzi.. -Obecność klatki piersiowej.. -zmiennocieplne i ciepłolubne.. Wyjaśnienie: Niewiem czy dobrze ale raczej powinno być.-węże linieją - moga zmieniac kolor skóry - dobrze rozwinięte kończny (oprocz węży) - sucha skóra zabezpiecza przed utrata wody - skóra pokryta łuskami -jadwite zeby (węże)-jaszczorki zółwie sa wszystkorzerne - krokodyle i węże sa mięsorzerne -są jajorode jajko jest otoczone osłonką nieprzepuszczalna wode - są zmienocieplne -dobrze wykształcone płuca robilismy to z panią licze na naj1.Jaka jest wspólna cecha stepów prerii i pampy.. -zrogowaciały naskórek tworzy łuski lub tarczki.. − Ruchliwość innych jonów jest znacznie mniejsza.Wszystkie (35817) Banki (7742) Bankowość Elektroniczna (187) E-biznes (3975) Ekonomia (1905) Fundusze UE (629) Giełda (834) Inwestowanie (4292) Kredyty (1289) Lokaty (259) Marketing i Reklama (2733) MediaZobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Napisz, jaka jest wspólna cecha pustyń oraz czym pustynie mogą się różnić ?. -pierwsze uniezależniły rozmnażanie od środowiska wodnego.Zaznacz cechę, która jest wspólna dla wszystkich czterech grup gadów: -występowanie kończyn -środowisko życia-gruba sucha skóraNapisana przez: unicorn00000.. Zwierzęta zmiennocieplne to zwierzęta, których temperatura ciała..

Jaka jest wspólna cecha wszystkich oddziaływań?

Po drugie oddychanie odbywa się powietrzem atmosferycznym poprzez płuca.. Legendarny angielski król - współorganizator III krucjaty - zdobywca Cypru i autor pokoju, w wyniku którego krzyżowcy uzyskali swobodę podróżowania do Ziemi Świętej oraz wąski pas ziem nadmorskich.Zobacz 2 odpowiedzi na pytanie: Jaka jest wspólna cecha ludzi i zwirząt?. jest zawsze niższa od temperatury otoczenia.. -Gruby zrogowaciały naskórek pokrywający skórę.. - Wszystkie oddziaływania są wzajemne.. -Narząd oddechowy - płuca.. jest zależna od temperatury otoczenia.. (Są osobniki homo-sapiens, które nie umieją w ogóle mówić/pisać, ale to jest tak kluczowa cecha dla ludzi, że ja ich nie do końca uważam za ludzi i wyłączam z rozważań).. odpowiedział (a) 22.03.2010 o 18:53. a) Pod każdym zdjęciem zapisz nazwę grupy, do której należy przedstawiony gad.. -Dwa łuki aorty.Q.. Żywią się drobnymi bezkręgowcami.Sam król w wyniku pierwszej dostał się do niewoli, a drugiej - padł ofiarą zarazy.. jest zawsze wyższa od temperatury otoczenia.. Po pierwsze mają płuca.. Wszystkie prowadzą lądowy, zwykle skryty tryb życia, niektóre są nadrzewne.. Dwa najbardziej ruchliwe jony to kationy wodorowe (H ) + i aniony wodorotlenkowe (OH )..

2009-05-12 19:09:25 jaka to cecha ?bo zapomniałam?

-zwierzęta lądowe,ale niektóre wtórnie przystosowały się do życia w wodzie.. Odpowiedzi.. 2. wymień 3 gatunki zwierząt :stepowych,prerii , pampy 3. dlaczego stepy zostały przekształcone przez człowieka ?. Albo to, że generalnie jesteśmy świadomi, że musimy sobie jakoś wspólnie radzić na tym łez padole, w przeciwnym razie gryziemy piach praktycznie.Podniesienie temperatury, w której prowadzony jest proces otrzymywania tlenku siarki(IV), będzie przyczyną (zmniejszenia / zwiększenia) wydajności reakcji, gdyż jest to proces (egzoenergetyczny / endoenergetyczny).. 2010-04-20 16:39:05 Załóż nowy klubWspólna dla wszystkich przedstawicieli rodziny cecha morfologiczna to budowa języka, który jest dwuczęściowy: przednia część wąska, wcięta, tylna mięsista, tworząca rodzaj pochwy dla części przedniej.. Stopień rozdrobnienia anhydrytu i węgla (ma wpływ / nie ma wpływu) na szybkość tej reakcji.Im większa jest ich ruchliwość, tym przewodnictwo jest większe.. "Produkcja energi elektrycznej (w kWh)" b)wspólna cecha z grupy B jest swego rodzaju szczegółowość została podana jednostka w prziwieństwie do kolumny A np."Produkcja energii elektrycznej w kWh na na mieszkańca".Napisz jaka jest wspólna cecha pustyń oraz czym pustynie mogą się różnić..

Odpowiedź: Cechą tą jest: Dla płuc gadów i ptaków wspólna cechą jest.

wymień formy gospodarowania .4.wymień podobieństwa i różnicę miedzy stepami i sawannąGimnazjum.. Ze względu na różnice w budowie gady podzielono na cztery grupy - jaszczurki, kroko- dyle, węże i żółwie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt