Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki klasa 1

Pobierz

Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI .. D - uczeń po informacji o zagrażającej ocenie niedostatecznej z matematyki na koniec semestru i po kolejnej rozmowie z matką, zaczął aktywnie brać udział w zajęciach, rozwiązywał dodatkowe zestawy zadań, partiami zaliczał materiał klasy V, poprawił oceny .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1. w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. za okres od 04.01.2010r.. Imię i nazwisko ucznia - zgodnie z orzeczeniem / Autyzm - zespół Aspergera/.. Przeprowadziłam wstępną diagnozę umiejętności uczniów, która pozwoliła mi wyznaczyć priorytety w pracy z grupą.Dla obu grup koła matematycznego opracowałam programy autorskie (dla grupy młodszej "Spotkania z matematyką", dla grupy starszej "Młodzi matematycy"), które zostały pozytywnie zaopiniowane przez nauczyciela mianowanego fizyki, informatyki i techniki naszej szkoły i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną.. za okres od 04.01.2010r.. Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych.Wykres 1.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach V-VI.. Zajęcia wyrównawcze z matematyki w szkole Podstawowej w Szczenurzy prowadzone były w dwóch grupach..

Program zajęć wyrównawczych dla kalsy 1g.

prowadzonych przez Beatę Zając.. ROK SZKOLNY 2014/2015.. Głównym celem zajęć było uruchomienie możliwie wszystkich zmysłów w dążeniu do .Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. sz. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę.. do 30.06.2011r.ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI szkoły podstawowej do programu nauczania matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej pod tytułem "Krok po kroku" dopuszczonego do użytku szkolnego przez MEN, numer dopuszczenia: DKW-4014-53/99 Przygotowała: Grażyna Pietroń Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w RadomiuWychowawczego nr 1 w Płocku" Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-7263/16 Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl. IV - VIII szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Płocku opracowanie: mgr Joanna MaciakiewiczRaport z zajęć wyrównawczych z matematyki klasa VI - analiza diagnozy wstępnej i końcowej; .. Zrealizowano 63/96 godzin.. prowadzonych przez Jolantę Godula.. Dr Harry T. Chasty CELE ZAJĘĆ: Korygowanie, kompensowanie i usprawnianie uczniów mających braki.. "Skoro dziecko z niepełnosprawnością nie uczy się w taki sposób, w jaki ty je uczysz, to czy nie możesz uczyć go w taki sposób, w jaki ono się uczy?".

... Program zaj ęć wyrównawczych z j ęzyka polskiego 1.

Informacje o realizacji zadania.. Stała pomoc w pokonywaniu trudności w pisaniu, budowaniu zdań, ćwiczenie koordynacji wzrokowej, koncentracji uwagi, wskazywałam sposoby radzenia .1.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę.. Tematyka zajęć dla klasy IV Zagadnienia Tematyka zaj .Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.. w roku szkolnym 2012/2013 wraz z oceną efektywności.. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - motywowanie uczniów do systematycznej pracySprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 - 12.00. do 14 stycznia 2011r.. Na zajęcia uczęszczało 6 uczniów.. AUTOR PROGRAMU I PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Magdalena Nowak.. Grupa liczy 10 osób.. Źródła tych potrzeb to:zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu "Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro" w okresie od września 2012 r. do czerwca 2013 r. .. Tematyka prowadzonych zajęć i metody ich prowadzenia 1.Test diagnostyczny-omówienie problemowych zadań..

Zestawienie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasach I-III Wykres 2.

Publikacja została napisana z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z uczniami, którzy mają specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.. Praca w grupach.SPRAWOZDANIE.. 2018; Dzień Otwarty w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży;Sprawozdanie ewaluacyjne z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas 1 i 3 prowadzonych w ramach projektu: " W stronę sukcesu" za okres od 01 września 2010r.. W ramach art. 42 KN realizowane były zajęcia matematyczne w wymiarze 1 godz. tygodniowo w klasie VI.. Realizacja ich nastąpiła w terminie od 9 września 2014 do 19 grudnia 2014.Sprawozdanie z zajęć matematycznych w klasie VI .. z kl.III b. Celem zajęć było: 1. wyrównanie dysharmonii rozwoju.. Sprawozdanie z konferencji: Książki pachnące wrażeniami - 11.05.. Główne zamierzenia: 1.1 Sprawozdanie za rok 2009/10 z zajęć pozalekcyjnych prowadzone w Szkole Podstawowej w Niedzicy w ramach projektu Moja Szkoła Moje Okno na Świat Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są dla trzech grup uczniów po jednej godzinie zajęć tygodniowo.. prosze o pomoc!PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLASY PIĄTEJ I SZÓSTEJ Realizujących program nauczania matematyki w oparciu o podręczniki "Matematyka 2001" wyd.WSiP mgr Iwona Wrazidło Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w PstrążnejSprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w klasach IV-VI: ortograffiti..

Liczba godzin przeprowadzonych zajęć: 17 3.

Spotkania odbywały się raz w tygodniu.Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasach I-III.. 31 Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (12) EDMUND STUCKI WPLYW ZAJF4é DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH NA LIKWIDOWAME TRUDNOšC11 BRAKÓW W UCZEMU MATEMATYKI UCZMÓW KLAS NIŽSZYCH 1.. Wykaz uczniów klas I biorących udział w kołach zainteresowań 0 20 40 60 Liczba uczniów uczęszczających 80 100 120 140 Klasy I Klasy II Klasy III Liczba uczniów ogółem na zjęcia dydaktyczno-wychowawcze Liczba uczniów uczęszczających naProgram zajęć wyrównawczych dla klasy 1.. 2.Właśnie zrecenzowałem Program zajęć dydaktyczno wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3 z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych.. Z PROWADZENIA ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI.. Pobierz (doc, 39,0 KB) Podgląd treści.. Liczba uczniów, uczestniczących w zadaniu: 8 2.. Ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne 7.. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy .Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. do 30.06.2011r.STUDIA PEDAGOGICZNE z.. Cele ogólne:Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze • Szkoła • pliki użytkownika jolai przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • PLAN PRACY wyrównawcze.doc, ZAJECIA WYROWNAWCZE(1).doc Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Sprawozdanie z realizacji programu nauczania matematyki Post autor: monikap7 » 18 sty 2008, o 21:57 wie ktos moze jak napisac :"Sprawozdanie z realizacji programu nauczania matematyki w klasach IV, V, VI w pierwszym semestrze"?. 2.4 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego z języka polskiego kl. I V VI Ja też potrafię W przewidzianym sprawozdaniem cyklu zajęć wyrównawczych odbyłam 12 zajęć z uczniami klasy IV.. Postawienie zagadnienia Mimo Že matematyka posiada wybitne wartošci ze wzglqdu na swojq šcislošé,PROGRAMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI .. sprawozdanie) 6. w wiadomościach i umiejętnościach z języka polskiego przewidzianych programem.Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klasy V..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt