Sprawozdanie roczne ze stażu na nauczyciela mianowanego 2019

Pobierz

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO .. Projekt planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowałam w sierpniu 2013 roku.. Staż.. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam 24 czerwca 2009 r. 1 września 2012 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.Roczne sprawozdanie z awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.. Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. 2 pkt 8 O mnie Kilka słów o mnie: Sylwia Grochowska, lat 30, mama 12 -letniej Zuzanny, 4-letniego § 7Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu 09.sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań .. Małgorzata Spruś; Samoocena okresu stażu Dorota Boduch; Sprawozdania nauczyciela kontraktowego ubiegajacego sie o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Miejsce pracy: Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej.. Imię i nazwisko: Anna Cichońska.. Poniżej przedstawiam Państwu prezentację aspektów prawnych związanych z odbywaniem stażu rozpoczętego 1 września 2018r.. Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)Zawodowego, pt. "Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2019..

na stopień nauczyciela mianowanego.

Imię i nazwisko: Beata 6.. Zgodnie z procedurą awansu, napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.Na stanowisku nauczyciela wspomagającego pracowałam do czerwca 2014 r. Od września tegoż roku prowadzę zajęcia z rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Uwzględniłam w nim aktualne zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO .. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 marca 2013r.sprawozdanie ze stażu staż na wyższy stopień awansu zawodowego staż nauczyciela Powiązane porady i dokumenty Kiedy nauczyciele kontraktowi z 2019 roku mogą rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego - opinia MEiNNauczyciel: Karolina MaślankaZ dniem 1 września 2016 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego w Miejskim Przedszkolu nr 7 im..

Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Goliat.

w oparciu o plan rozwoju .ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Mateusz Zachciał; Sprawozadanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Anna Pliszka; Sprawozdanie Justyna Sawicka; Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego Katarzyna Knap; Sprawozdanie z awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - dyrektor szkoły.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI stażu na nauczyciela mianowanego.docx • rok 2011 !. Niniejsze sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego przedstawia efekty mojej pracy w roku szkolnym 2018/2019 w grupie czterolatków "Misie" w Publicznym Przedszkolu w Domaniewicach.ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko : mgr.. Nauczyciel : nauczania początkowego, oddziału przedszkolnego Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2016 r. Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2019 r.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzata Borek.. Posiadając wymagane kwalifikacje określone w art.9, ust.1 pkt 1 Karty Nauczyciela złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu związanego z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego..

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 roku.

2.Wzór 63.. 5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu .Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Mianowanego.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Elżbieta Ścisło Stanowisko: Nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego Placówka: Szkoła PodstawowaKażdy nauczyciel na zakończenie stażu zobowiązany jest przedłożyć je swojemu dyrektorowi.. Nauczyciel kontraktowy, w odróżnieniu od nauczyciela stażysty, MUSI złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu do dyrektora szkoły, nie później, niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w Przedszkolu nr 26 w Chorzowie..

Data zakończenia stażu: 31 maja 2019 roku.

Imię i nazwisko opiekuna stażu:Roczne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Magdalena Stasiak; sprawozdanie Małgorzata KlimekZa drugi rok stażu: 01.09.2016 r. - 23.06.2017 r. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Czas trwania stażu: 1.09.2015 r. - 31.05.2018 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. 2 pkt 1.. Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora szkoły:uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2018/2019.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Imię i nazwisko: Dorota Kwiatkowska Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe w Bełżcu Adres: ul.Świerczewskiego 77, 22-670 BełżecUBIEGAJĄCEGO SIĘ.. w Rawie Mazowieckiej.. sprawozdanie roczne (2019/ 2020) z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela dyplomowanego 1.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. na Stopień Nauczyciela Dyplomowanego za Rok Szkolny 2017/2018.. CZAS TRWANIA STAŻU - 01.09.2016- 31.05.2019.. Postępowanie egzaminacyjne i wniosek do komisji egzaminacyjnej w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.SPRAWOZDANIE.. Pamiętaj także, że zmiany w awansie zawodowym dotyczą także tego, iż Twoje sprawozdanie w kopii poświadczonej przez dyrektora powędruje jako załącznik do wniosku o podjecie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego.Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w 2021r.. UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS.. Agnieszka Piszczek.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub .OPIEKUN STAŻU -xxx.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskaniaSprawozdanie na stopień nauczyciela mianowanego.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkoły Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur.Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Informacje personalne Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Renata Oszust Stanowisko: nauczyciel Okres stażu: 01.. M. Montessori w Sochaczewie.W ramach odbywania stażu w I półroczu w roku szkolnym 2018/2019 zrealizowałam poniżej wymienione zadania wynikające z wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu .Sprawozdanie na nauczyciela dyplomowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt