Test z czasownika i imiesłowów

Pobierz

SPRAWDZIAN KL. I - CZASOWNIK, IMIESŁOWY.. Są one zakończone na: -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, -ony.. Zamień wyraz MIESZKA na bezokolicznik.Sprawdzian z odmiany czasownika!. - bierne - są tworzone od czasowników dokonanych jak i niedokonanych.. bierne, rzecz.. Rozwiąż test.Czasownik, imiesłowy - sprawdzian do klasy 1. z imiesłowów DRAFT.. biernego to: a) ucięty b) ucięto c) uciąć 6) Czasownik ,,robić" w formie imiesłowu przym.. Są czasownikami, bo określają czynności ale tak jak przymiotniki odmieniają się przez przypadki:Imiesłowy przymiotnikowe dzielą się na: - czynne - są tworzone od czasowników niedokonanych.. Utwórz i zapisz w odpowiedniej formy czasowników: umieć, rozumieć, iść, i włączać.. CZASOWNIK.Test przeznaczony jest dla uczniów klasy I gimnazjalnej.. 2012-06-13 16:38:38; Napisz instrukcję posługiwania się lodówką używając czterech imiesłowów 2015-01-27 16:59:00; Miał ktoś może już sprawdzian z polskiego z imiesłowów?. Jako że odpowiada zdaniu podrzędnemu przydawkowemu, jest określeniem rzeczownika i pełni funkcję przydawki.Takie imiesłowy tworzymy od czasowników niedokonanych poprzez dodanie końcówek -ący, -ąca, -ące.Zwykle jednak wystarczy do podstawy w 3. osobie liczby mnogiej czasownika .Powstaje jednak na bazie czasownika.. Klasowka bedzie Twoja!Imieslow forma czasownika Imieslowy dzielimy na przymiotnikowe i przyslowkowe Imieslowy przymiotnikowe dzielimyCzas na odpowiedź:15 sekund..

z imiesłowów.

Podaj dwa przykłady.. jakie?). Nie z imiesłowami przymiotnikowymi piszemy łącznie.Sprawdzian dotyczący nieosobowych form czasownikaSprawdzian dotyczący nieosobowych form czasownika.. (jeść) Marek, .. śniadanie, wyruszył do szkoły.. czynnego to: a) robiąc b) robiony c) zrobiony 7) Wymień wszystkie rodzaje imiesłowów: a) przym.bierne, przym.czynne, przysł.. Dlatego na podchwytliwe pytanie, jaką częścią mowy jest wyraz dając, nie wolno odpowiadać: to jest imiesłów.. Pytanie drugie!. Krótki sprawdzian wiedzy Czasownik UKŁADAJCIE jest w. Uzupełnij zdania imiesłowami przysłówkowymi utworzonymi od podanych czasowników.. Wyróżniamy po prostu: Imiesłów przymiotnikowy czynny, który odnosi się do osoby wykonującej daną czynność, i to w teraźniejszości.. Tata, .obiad, ogląda telewizję.. Z podanych wyrazów wypisz tylko czasowniki osobowe i bezokoliczniki.. Pobierz (pdf, 67,3 KB) Podgląd treści.. Podręcznik!. wspólczesne , przysł.. metalowym, gruby, jasny - to przymiotniki; biegnący, miłujący, skradziony - to imiesłowy; Imiesłowy nie są odrębnymi częściami mowy.. Pamiętaj, że imiesłów - to wyraz, który pochodzi od czasownika, (choć odpowiada na pytania przymiotnika - jaki?. Są one zakończone na: -ący, -ąca, -ące.. Pewnie nie zdziwi Was fakt, .Czasowniki zbudowane przy pomocy przyrostka -ną, otrzymują przy tworzeniu imiesłowu przyrostek -ęty, doczepiony do tematy miękkiego czasu teraźniejszego: ciągnąć, ciągnę, ciągniesz → ciągnięty; zmarznąć, zmarznę, zmarzniesz → zmarznięty; Istnieją czasowniki mające dwa różne zakończenia imiesłowu biernego np.Podajcie mi najdłuższe zdanie złożone z jak największą ilością imiesłowów..

Krótki sprawdzian wiedzy z imiesłowów.

To play .Otóż od czasowników dokonanych możemy utworzyć wyłącznie imiesłowy uprzednie**(mówią przecież o czynnościach, które się już zdarzyły, np.** przyszedłszy = 'już przyszedłem / przyszedłeś / przyszedł itd., to się stało'), z kolei od czasowników niedokonanych możemy utworzyć wyłącznie imiesłowy współczesne*(mówią przecież o czynnościach, które trwają i nie można wskazać ich końca czy rezultatu, np. pisząc* = 'pisałem / pisałeś / pisał itd.. PRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z NAUKI O JĘZYKU W KL.I.. Imiesłowy przysłówkowe są to nieodmienne formy czasowników.. - pisanie, napisać, przepisał, nie, miłość, ma, zapisz, wieźć, strzec, zapis.Z podanego tekstu wypisz czasowniki i określ ich formę gramatyczną.Kiedy Wojtek zobaczył koleżanki na schodach, pomyślał: "Dlaczego one już wyszły ze szkoły?. Sprawdza funkcjonalne zastosowanie wiadomości i umiejętności dotyczących czasownika.. uprzednia b) przym.czynne, przysł.. Jest to sprawdzian poziomu zapamiętywania i rozumienia wiadomości oraz stosowania ich w sytuacjach typowych, a także problemowych.Kartkówka (internetówka!). Powtórka z języka polskiego egzamin 8 klasa.. czynne 8) Wymień wszystkie .Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla kl. VII szkoły podstawowej.. (2p) - Każdy temat dobrze ., lecz nic z tego nie .. .Test Czasownik, imiesłów, rzeczownik, Rozdział II podręcznika Słowa na czasie - ćwiczenia dla Klasa I. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.3.Podkreśl formy czasownika odmieniające się przez przypadki: znany, tańcząc, walczyć, myślący, bity, wyrzucono, wiódł, przeszkodziwszy, postrzelony, 4.Utwórz i wpisz odpowiednie imiesłowy:a) uciąć, kupiono b) podglądawszy, usłyszawszy c) leżąc, zajęty 5) Czasownik ,,uciąć" w formie imiesłowu przym..

Tworzenie i nazywanie różnego rodzaju imiesłowów.

Sprawdza, w jaki sposób uczniowie opanowali umiejętność rozpoznawania imiesłowów, tworzenia ich od bezokoliczników i stosowania w zdaniach.. W zdaniu pełnią funkcję okoliczników czasu lub sposobu.4.. Gdzie zajrzeć przed sprawdzianem?. Podkreśl imiesłowy i określ ich typ.. Imiesłowy są szczególnymi formami czasownika, podobnie jak np. bezokoliczniki, dlatego w rozbiorze gramatycznym zdania powinny być opisywane jako czasowniki w formie imiesłowu.Imiesłów = czasownik!. uprzednia c) czas.. Robiliście już takie coś w tabelkach!. Drewnianą platformę kryto dachem zrobionym z powiązanych liści palmo- Zadanie 1.. W podłoże wbijano drewniane pale.. Odmień w trybie rozkazującym: stać.. z imiesłowów.. W następnym poście podam zagadnienia do lektury.4 Zespół Szkół nr 4 w Gdyni Halina Majer nauczyciel języka polskiego SPRAWDZIAN GRAMATYCZNY Z CZASOWNIKA DLA GIMNAZJUM (formy, strony, poprawne używanie czasowników) Wersja B 1.. 5*** Popraw błędy w poniższym zdaniuTemat nr 20: Tworzenie imiesłowów - ćwiczenia utrwalające Dziś przypomnicie sobie, jak tworzy się imiesłowy.. Redagowanie i przekształcanie zdań z różnymi formami czasownika.. Może nie mamy ostatniej lekcji?. W podanych zdaniach podkreśl czasowniki.. wspólczesne , przysł.. Szczeliny między nimi były wypełniane ziemią.. (zjeść) 4. Podaj zasadę pisowni partykuły "nie" z imiesłowami przymiotnikowymi..

Podział tych imiesłowów nie zwala z nóg.

Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Tworzymy go od tematów czasu przeszłego (rzadziej teraźniejszego) czasowników dokonanych i niedokonanych, poprzez dodanie końcówek -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te.. Określ, w jakiej stronie .Oboczności tematyczne.. Zestaw zadań można również wykorzystać na zajęciach utrwalających.Ćwiczenia utrwalające 1.. Przez co odmieniaja się czasowniki: Nie wiem!. Trzeba jeszcze tylko przypomnieć od jakich czasowników dk/ndk tworzy się poszczególne imiesłowy:Sprawdzian ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów klasy I gimnazjum z zakresu czasownika.. Karty pracy - strony czasownika, "zabytkowy" sprawdzian z nieosobowych form czasownika.. Przypuszczam, że tak jest.". Określa on rzeczownik pod kątem stanu lub wykonywanej czynności.. Powtórzyliście teorię, przypomnieliście sobie nazwy i końcówki.. to .Otóż od czasowników dokonanych możemy utworzyć wyłącznie imiesłowy uprzednie**(mówią przecież o czynnościach, które się już zdarzyły, np.** przyszedłszy = 'już przyszedłem / przyszedłeś / przyszedł itd., to się stało'), z kolei od czasowników niedokonanych możemy utworzyć wyłącznie imiesłowy współczesne*(mówią przecież o czynnościach, które trwają i nie można wskazać ich końca czy rezultatu, np. pisząc* = 'pisałem / pisałeś / pisał itd.. Podczas odgadywania możesz użyć koła, ale pamiętaj, że pomniejszy to Twój wynik końcowy.. Obok rysunków zapisz odpo-wiednie cyfry, a dowiesz się, które plemiona indiańskie budowały swoje domostwa w opisany sposób..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt