Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia podkreśl nazwy państw

Pobierz

Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Przyjrzyj się mapie przedstawiającej kierunki wypraw krzyżowych, a następnie wykonaj polecenia: A. Podkreśl nazwy państw, z których pochodzili członkowie zakonów rycerskich.B.. Oglądasz stare wydanie książki.. Projekt i wykonanie: Software Mansion.Zapoznaj się z przedstawioną mapą.. 2012-11-19 16:48:32 Wykonaj polecenia na podstawie ilustracji 2016-09-12 17:22:51Wymień nazwy państw, które dokonały 2 rozbioru Polski.. Zapisz po trzy reformy, które wprowadził każdy wspomniany władca.. Skorzystaj z mapy politycznej zamieszczonej w podręczniku na stronie 48. Przyjrzyj się zamieszczonej poniżej mapie Europy, a następnie wykonaj zadania.. .Uważnie przyjrzyj się mapie a następnie wykonaj polecenia,B i C B. Korzystając z mapy i legendy pod nią uzupełnij tabelę : C. jak oceniłbyś sytuacje gospodarcza Królestwa Polskiego ?. b) Wymień nazwy obszarów, na których odbyły się plebiscyty.a) Kolorem czerwonym zaznaczono na mapie szlak przemarszu Kompanii Kadrowej w sierpniu 1914 r. b) Podkreśl na mapie miejsca trzech bitew stoczonych przez polskie oddziały u boku państw centralnych: Kostiuchnówka RokitnaZapoznaj sie z zamieszczoną mapą a następnie wykonaj polecenia.. Podkreśl prawidłowe zakończenie zdania.. Klasa V DZIEŃ DOBRY OSTATNI PIASTOWIE NA HISTORIO TRONIE POLSKI ZESZYT ĆWICZEŃ DO HISTORII a) Podkreślono nazwy państw członkowskich Unii Europejskiej, których obszar w okresie zimnej wojny Odpowiedź na zadanie z Wczoraj i dziś 8 ..

4.Przyjrzyj się poniższej mapie i wykonaj polecenia.

I już Korona i Wielkie Księstwo Litewskie jest jedno nierozdzielne i nieróżne ciało, ale jedna wspólna Rzeczpospolita, która się z dwóch państw i narodów w jeden lud zniosła i .Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazujące) wieku.. A. Zakreskuj na mapie terytoria pięciu państw o najwyższej liczbie przeprowadzonych egzekucji w 2011 r. B. Podkreśl na mapie nazwę jedynego kraju europejskiego, w którym w 2011 r. stosowana była kara śmierci.b) Podaj nazwy państw leżących zarówno w Europie, jak i w Azji.. Następnie wykonaj polecenia.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Przyjrzyj się poniższej mapie i wykonaj polecenia.. a) Rozpoznaj obiekty geograficzne zaznaczone na mapie Europy.. Kliknij tutaj, aby przejść na stronę główną serwisu odrabiamy.pl.. a)Zapisz w odpowiednich miejscach na mapie nazwy państw sąsiadujących z II Rzecząpospolitą w 1922 roku.. b) Zaznacz pionowymi liniami obszar, na którym wybuchły trzy powstania.Uczeń: dowie się jakie były przyczyny i skutki unii polsko-litewskich w Krewie i Horodle; pozna położenie Krakowa, Wilna, Malborka, granice Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, państwa Zakonu Krzyżackiego; pozna postać Władysława Jagiełły, Jadwigi Andegaweńskiej, Ulricha von Jungingena, Witolda.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Następnie wykonaj polecenia.

Zapisz w odpowiednich miejscach na mapie nazwy państw graniczących z II Rzecząpospolitą.. "28 czerwca 1919 roku w Wersalu pod Paryżem państwa, które zwyciężyły w I wojnie świa-towej, popisały traktat pokojowy z Niemcami, zwany traktatem wersalskim.Przyjrzyj się mapie przedstawiającej Europę Środkowo-Wschodnią w drugiej połowie XVIII wieku.. .DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. 5 Zadanie.. Jemu wolno władcami rozporządzać, a więc i cesarzy z tronu składać.. Tylko sam biskup rzymski może być prawnie nazwany biskupem powszechnym.. 1.wpisz w odpowiednich miejscach litery odpowiadające nazwom starożytnych miast.. Uzupełnij tabelę.. b) Zaznacz na mapie poziomymi kreskami państwa, które przystąpiły do EWG w 1973 r. c) Otocz kółkiem nazwy państw, które przystąpiły do UE w 2004 r. Polecenie 2.5. Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej II Rzeczpospolitą.. Następnie na podstawie mapy z podręcznika wykonaj polecenia.. c) Podkreśl nazwy państw zagrażających Polsce.. Zaznacz granice współczesnej Polski.. ćwiczenie 1 str 10,11 blizej historiiPrzyjrzyj się uważnie zamieszczonej mapie i wykonaj zamieszczone niżej polecenia.. 2012-11-21 21:01:44 Pełne nazwy państw , które są sąsiadami Polski 2013-10-09 21:27:47 wymień nazwy państw , na obszarze których obowiązuje czas uniwersalny 2008-11-17 19:30:09Polecenie 1. Przyjrzyj się mapie, a następnie wykonaj polecenia..

...Przyjrzyj się zamieszczonej mapie.

Uzasadnij swoje zdanie .. a) Na mapie podkreśl nazwy państw, które dokonały agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku.. a) Wpisz w odpowiednich miejscach na mapie nazwy państw, z którymi sąsiadowała II Rzeczypospolita.. W w • • • • • • • • •Przyjrzyj się mapie ukazującej II Rzeczpospolitą.. Za pisz w odpowiednich miejscach na mapie nazwy państw sąsiadujących z II Rzeczą-pospolitą w 1922 roku.. Uzupełnij schemat.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 3, podaj nazwy dwóch widocznych na mapie państ które obecnie już nie istnieją .. C. Wypisz państwa przez, które prowadziła trasa czwartej krucjaty.. Następnie wykonaj polecenia.. 5 Zadanie.. Na załączonej mapie podkreślono nazwy państw, które w czasie II wojny światowej były sojusznikami Niemiec.. Grzegorz VII, Dictatus papae (fragment) 2.. Następnie wykonaj polecenia.. Wpisz ich nazwy we właściwych rubrykach tabeli.Przyjrzyj się mapie, a następnie wykonaj polecenia.. Wypisz nazwy państw utworzonych przez .Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. B. Celem, której wyprawy krzyżowej było miasto Akka?. polecenia: a)Wpisz nazwy państw sąsiadujących z Polską b)Otocz kołem nazwę pastwa, z którym Kazimierz Wielki utrzymywał dobre stosunki c)Podkreśl nazwy państw zagrażających PolscePrzyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. a) Zapisz w odpowiednich miejscach na mapie nazwy państw sąsiadujących z II Rzecząpospolitą w 1922 roku..

Zapisz na mapie nazwy państw sąsiadujących z naszym krajem.

Z których państw… poniżej.. a) Wpisz nazwy państw sąsiadujących z Polską.. Następnie wykonaj polecenia.. 4 Zadanie.. b) Ob licz, w którym roku Polska odzyskała niepodległość, jeśli pozostawała w niewoli Następnie wykonaj polecenia.. 2.umieść na mapie litery oznaczające nazwy poszczególnych rzek 3.zamaluj czerwonym kolorem obszar państwa babilońskiego w II tysiącleciu p.n.e 4.pokoloruj na zielono terytorium egiptu w XIV - XIII wieku p.n.eNastępnie wykonaj polecenia.. UWAGA!. b) .10. Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej krucjaty (wyprawy krzyżowe).. Podaj nazwę konfliktu, .Zapoznaj się z zamieszczoną mapą.. Umieść w odpowiednim miejscu nazwę województwa, którego władze mają swoją siedzibę w Warszawie.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. b)Zaznacz pionowymi liniami obszar, w którym wybuchły trzy powstania c)Zakreśl ukośnymi liniami zasięg powstania rozpoczętego w grudniu 1918 rokuPrzyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj ćwiczenie.. Następnie wykonaj polecenia.. się zamieszczonej mapie ukazującej Europę Środkowo-Wschodnią w XIV i XV Praca z mapą: a) Zapisz w wyznaczonych miejscach nazwy państw oznaczonych numerami na mapie.. Przyjrzyj się ilustracji.Przyjrzyj się mapie i przeczytaj komentarz, a następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Podkreśl nazwę miasta, którego w 1918 roku bronili uczniowie i studenci zwani Orlętami.. Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenia.. 1700 rok 1800 rok 1900 rok 2000 rok Praca z osią czasu a) Um ieść na osi rok 1795, w którym doszło do trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej i utraty przez nią niepodległości.. Zaznacz czerwoną linią granice Austro-węgier przed 1914 rokiem.. Zamaluj obszar objęty powstaniem wielkopolskim.. Wskutek tzw. rewolucji goździków bez przelewu krwi upadła dyktatura, a państwo przekształciło się w demokratyczną republikę.. a) Zaznacz na mapie pionowymi kreskami państwa założycielskie EWWiS.. A. Zamaluj kolorem zielonym ziemie zajęte przez krzyżowców.. 2019-11-21 19:30:27 Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia .. b) Otocz kołem nazwę państwa, z którym Kazimierz Wielki utrzymywał dobre stosunki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt