Arkusz egzaminacyjny nr 2 pan tadeusz odpowiedzi

Pobierz

W arkuszu znajdą się zarówno zadania otwarte (takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź), jak i zamknięte (takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych).. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 10 stron.. Wyrazy las, knieja, puszcza SQ A / B. W takim samym stosunku wzglçdem siebie pozostajQ wrazy C/D.. W pierwszym akapicie autor przedstawia A / B, a kohczy ten akapit pytaniem, na które C / D.. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OPOP_500) Język polski.Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" - test sprawdzający treść.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.. poleca 85% 1396 głosów.. Pisz .. NA KARTĘ ODPOWIEDZI!ARKUSZ EGZAMINACYJNY nr 5 Przeczytaj wskazówki do zadań!. GM-M8-125 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności.. 2.Arkusz 1.. A. konieczność zamknięcia stancji przez panią Przepiórkowską B. irytacja Marcina narastającą rusyfikacją uczniów C. ocena moralna uczniów mieszkających na stancjach prowadzonych przez RosjanARKUSZ EGZAMINACYJNY nr 4 Przeczytaj wskazówki do zadań!. Przykładowa odpowiedź oceniona na 1 punkt Tytuł lektury: "Pan Tadeusz"Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz.. PORADNIK 7 .. Romantyczność), *Dziadów część III, *Pan Tadeusz; • Juliusz Słowacki - wybrane wiersze; • Cyprian Norwid - wybrane wiersze; • Bolesław Prus .Arkusz egzaminacyjny nr 2 - klucz odpowiedzi, plik: arkusz-egzaminacyjny-nr-2-klucz-odpowiedzi.pdf (application/pdf) Opisać światArkusz egzaminacyjny nr 2..

0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

(0-1) Zasady oceniania 1 pkt - poprawna odpowiedź zawierająca stanowisko i uzasadnienie.. (0-1) Zasady oceniania 1 pkt - odpowiedź poprawna.. 2.Arkusz egzaminacyjny nr 2 Drogi Ósmoklasisto, przed Tobą arkusz egzaminacyjny sprawdzający Twoją wiedzę z matematyki.. Rozwiązanie A"Pan Tadeusz" na j. polskim (Arkusz, odpowiedzi) .. Jakie będą tematy i pytania (Arkusz, odpowiedzi) Fot. Łukasz Zarzycki .. opowiadał nam Jerzy Pociecha-Kołodziejski z SP nr 1 w Krakowie.GM-M5-125 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności.. Sprawdź, czy arkusz zawiera 21 zadań i składa się z 19 stron.. Zanim przystąpisz do pracy, zapoznaj się z poniższą instrukcją.. W zdaniu dom się najmie wygodny, nieciasny pisownia wyrazu nieciasny wiąże się z zasadą ortograficzną, według której "nie" z A B piszemy łącznie.Przykkadowy arkusz egzaminacyjny nr 1 0 Zadanie 5.. Rozwiązanie Pan Tadeusz Zadanie 12.2. i czy jest dołączona do niego karta odpowiedzi.. (0—1) C. rošlinnošé, ora, zieleú D. sarna, jeleú, daniel Dokoficz zdanie.na, lub brak odpowiedzi 2.. P FZdecydowanie ułatwiliście mi naukę do egzaminu, natomiast chciałbym powiedzieć, że arkusze z Operona nie są warte niczyjego czasu..

0 pkt - odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Stopień trudności testu: b. trudny.. "Pan Tadeusz" - to ostatni zajazd na Litwie.1.. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi Za rozwiązanie zadania otwartego krótkiej odpowiedzi będzie można otrzymać od 0 do 4 punktów.Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem - zapoznaj się z tegorocznymi arkuszami oraz odpowiedziami.. 44 Karta odpowiedzi 61 Arkusz 3.. Przykładowe odpowiedzi ocenione na 1 punkt Uważam, że tak.ARKUSZ EGZAMINACYJNY nr 2 Przeczytaj wskazówki do zadań!. W przytoczonym fragmencie tekstu narrator jest trzecioosobowy.. Strona 5 z 17 ZADANIE 1.. Wybierz spomiędzy odpowiedzi A i B oraz C i D. GM-ML1-125 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności.Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP_200) Język polski.. PF 1 1 pkt - poprawna odpowiedź 0 pkt - odpowiedź niepełna lub niepopraw-na, lub brak odpowiedzi 3. np. 1. doskonałe zdrowie i siła fizyczna 2. zamiłowanie do wojska, życia żołnierskiego 3. niechęć do nauki, niewielkie zainteresowanie szkołą 2 2 pkt - odpowiedź zawierająca trzy cechy zgodne z .BUDOWA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO.. (0-1) Dokończ zdanie.. (0-1) Wskaż temat, którego nie poruszają rozmówcy w przytoczonym fragmencie Syzyfowych prac.. (0-1) Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń w odniesieniu do przytoczonego fragmentu Pana Tadeusza.. 100 Karta odpowiedzi 117 SPIS TREŚCI..

Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron.

Są również zadania pokroju ,,sformułuj 3 pytania do kogośtam", na które nie da się udzielić złej odpowiedzi więc są one bezcelowe.Przyktadowy arkusz egzaminacyjny nr I Zadanie 15.. Instrukcja dla ucznia 1.. (0-1) Zasady oceniania 1 pkt - odpowiedź poprawna.. A. homonimami B. synonimami Zadanie 6.. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.. ROZWIĘZANY E D B A C.. Odpowiedzi do poszczególnych pytań znajdziesz zaraz po zadanym pytaniu.. 1 pkt - odpowiedź częściowo poprawna lub odpowiedź niepełna.. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.. Jeśli się pomylisz, zapisując odpowiedź w zadaniu otwartym, pomyłkę przekreśl i napisz poprawną odpowiedź nad niepoprawnym fragmentem lub obok niegoARKUSZ EGZAMINACYJNY nr 3 Strona 2 z 19 Zapoznaj się z poniższymi informacjami .. Pan Tadeusz (całość) .. A. problem poruszany w artykule C. nie ma odpowiedzi, bo jest ono pytaniem retorycznymJĘZYK POLSKI Uzupełnia uczeń: KOD PESEL Przykładowy arkusz egzaminacyjny dla uczniów klasy siódmej 1.. Strona 8 z 19PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY DATA: 15 grudnia 2014 r. CZAS PRACY: 170 minut LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 70 Instrukcja dla zdającego 1.. Instrukcja dla ucznia 1.. Przenieś rozwiązania zadań 2., 3. oraz 4. na kartę odpowiedzi!. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe..

Sprawdź, czy do arkusza jest dołączona karta odpowiedzi.

(0-1) Uzupelnij zdanie.. Pan Tadeusz Dano trzecią potrawę.. Wtem pan Podkomorzy, Wlawszy kropelkę wina w szklankę panny Róży, A młodszej przysunąwszy z talerzem ogórki, Rzekł: "Muszę ja wam służyć, moje panny córki, .. ORAZ 2.. GM-M7-125 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności.. 4.109 ARKUSZ EGZAMINACYJNY nr 6 Przeczytaj wskazówki do zadań!. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój KOD oraz numer PESEL.. Wróciwszy niespodziewanie do domu i zastawszy niewolników ucztujących w triclinium, Winicjusz w pierwszej chwili chciał: A. zabić ich wszystkich.ARKUSZ EGZAMINACYJNY Instrukcja dla ucznia 1.. Pobierz materiały dodatkowe!Arkusz egzaminacyjny nr 2 ("Pan Tadeusz") Podstawowe pojęcia i umiejętności: -epika, epopeja i inne gatunki epickie -ocena prawdziwości podanych stwierdzeń (prawda/fałsz), -wybór właściwej odpowiedzi (zadania zamknięte), akapitu -środki stylistyczne, -zajęcie stanowiska, argumenty, uzasadnienie - opowiadanieArkusz egzaminacyjny nr 1 Drogi Ósmoklasisto, przed Tobą arkusz egzaminacyjny sprawdzający Twoją wiedzę z matematyki.. Zadania są układane na siłę a odpowiedzi nie mają sensu.. 54 ARKUSZ EGZAMINACYJNY nr 3 Przeczytaj wskazówki do zadań!. Zanim przystąpisz do pracy, zapoznaj się z poniższą instrukcją.. Wpisz swój kod oraz PESEL w wyznaczonym miejscu na tej stronie i na karcie odpowiedzi.. Jeśli się pomylisz, otocz błędną odpowiedź kółkiem i zaznacz znakiem poprawną odpowiedź, np. B. C. albo PRAWDA FAŁSZ 3.. W tej części arkusza zamieszczone będą dwa teksty: tekst literacki (liryczny, epicki lub dramatyczny), tekst nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy .2 pkt - odpowiedź całkowicie poprawna.. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.. Rozwiązanie B 8.2.. Treść.. 0 pkt - odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.. CZĘŚĆ 1.. Rozwiązania zadań zamieść w miejscu na to przeznaczonym.. 0 pkt - odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OPOP_400) Język polski.. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.. (0-1) Uzupełnij poniższe zdanie.. 16 Karta odpowiedzi 32 Arkusz 2.. Strona 5 z 18 ZADANIE 1.. (0-1) Uzupelnij zdanie.. Zadanie 12.1.. Wskaż prawidłową odpowiedź spośród podanych.. Strona 6 z 19 Zadanie 1.. Strona 6 z 16 ZADANIE 4.. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 10 stron.. Arkusz egzaminacyjny pan tadeusz odpowiedzi 5 maja 2021 22:55 Wypracowania Adam Mickiewicz Pan Tadeusz [Epilog - fragment] Chciałem pominąć, ptak małego lotu,Próbna matura 2014/2015 z CKE z języka polskiego na poziomie podstawowym odbyła się w poniedziałek, 15 grudnia 2014 roku.Przykładowa odpowiedź oceniona na 2 punkty Tytuł lektury: "Pan Tadeusz" Bohater: Jacek Soplica Uzasadnienie: Jacek Soplica po tym, jak został uznany za zdrajcę, postanowił odkupić swoje winy.. 0 pkt - odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.. GM-M6-125 - arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności.. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 1.-24.). Wybierz wlašciwe odpowiedzi spoéród podanych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt