Interpretacja wyników badań krwi kreatynina

Pobierz

Z naszego organizmu jest wydalana przez nerki wraz z moczem, stanowiąc oprócz mocznika jeden z głównych związków azotowych.Pacjentowi pobierana jest próbka krwi do badania, a następnie oznaczany jest poziom stężenia kreatyniny w pobranej próbce.. Jest to azotowy związek chemiczny, który jest produktem ubocznym metabolizmu i usuwany jest przez nerki.. Może ono mieć charakter ostry i przejściowy (ostra niewydolność nerek) lub może być trwałe (przewlekła niewydolność nerek).. Każdy parametr oceniany podczas tego badania ma ustalone granice normy (wartości referencyjne).Norma kreatyniny i innych wskaźników nerkowych we krwi.. Krew to rodzaj płynnej tkanki łącznej, krążącej wewnątrz naczyń krwionośnych.. Groźne dla zdrowia metabolity efektywnie usuwane są z naszego organizmu.Kreatynina badanie krwi, GFR badanie krwi Kreatynina jest substancją powstającą w wyniku przemiany materii, głównie mięśni szkieletowych.. Wynik może być niewiarygodny, jeśli pacjent ma gorączkę, wymioty i zaburzenia w oddawaniu moczu.Kreatynina w surowicy (czyli kreatynina we krwi) powinna mieścić się w przedziale od 53 do 115 µmol/l (od 0,6 do 1,3 mg).. Kreatynina, która znajduje się w krwiobiegu musi zostać usunięta przez nerki.. Morfologia sprawdza poziom m.in. hemoglobiny, erytrocytów, leukocytów, monocytów, MCV, MCH, OB.. Sprawdź, jakie są normy kreatyniny we krwi i o czym może świadczyć jej zbyt wysokie lub zbyt niskie stężenie w osoczu.Kreatynina to organiczny związek chemiczny będący pochodną kreatyny..

Badanie stężenia kreatyniny w surowicy - normy oraz interpretacja wynikówInterpretacja wyników badania eGFR.

Składa się z płynnego osocza, które stanowi około 55-60% objętości krwi, oraz z następujących elementów morfotycznych:Wyniki badań Kreatynina Jaffe 0,55 mg/dl ; eGFR (MDRD) 139.00 ml/min/1.73 [>60] wazę 58kgWyniki badań interpretuje się w oparciu o dane kliniczne, gdyż same poziomy laboratoryjne w/w to zbyt mało.Tak zwana niska kreatynina, czyli niskie stężenie kreatyniny we krwi, występuje o wiele rzadziej niż kreatynina podwyższona i nie powinna nas niepokoić.. Ma na to wpływ masa ciała, wiek, płeć.. Na szczęście dzięki rozwojowi telemedycyny z takiej usługi można skorzystać również online poprzez platformę haloDoctor.pl.. Wskaźnik eGFR jest podstawowym parametrem do oceny czynności nerek - jego wartość jest szczególna w przewlekłej chorobie nerek.. INTERPRETACJA BADANIA Zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy krwi (tzn. wynik powyżej górnej granicy normy) świadczy o pogorszeniu czynności nerek.Badanie poziomu kreatyniny to podstawowe badanie krwi, które ocenia wydolność pracy nerek.. D-dimery ilościowo 6,75 ug/ml.. Jeśli te ostatnie nie działają prawidłowo, wówczas wyniki kreatyniny wykraczają poza normę.Krew do oznaczania poziomu kreatyniny we krwi pobiera się zwykle z żyły łokciowej..

Interpretacja wyników badań laboratoryjnych krwi oraz moczu wymaga kompleksowej wiedzy oraz dokładnego wywiadu z pacjentem.

Co oznaczają poszczególne parametry?Ważnym wskaźnikiem jest nie tylko stężenie kreatyniny, ale również wiek i masa ciała chorego.. Jeśli natomiast występuje ostre uszkodzenie nerek, bardziej wiarygodne będzie badanie stężenia kreatyniny i monitoring jej zmian.Średnia ilość wytwarzanej kreatyniny jest różna dla każdego człowieka, jednakże jej stężenie we krwi i moczu daje nam informacje na temat sprawności naszych nerek.. Normy dla dorosłych różnią się od norm stosowanych w pediatrii oraz niektórych norm stosowanych w przypadku pacjentów w bardzo zaawansowanym wieku.Morfologia krwi to najczęstsze badanie diagnostyczne.. Badanie biochemiczne stężenia kreatyniny pozwala monitorować pracę nerek.. Na wynik badania kreatyniny we krwi oczekuje się zwykle 1 dzień.Szacunkowy współczynnik przesączania kłębuszkowego jest wyliczany ze specjalnego wzoru, w którym uwzględnia się przede wszystkim stężenie kreatyniny w surowicy krwi pacjenta, jak również bierze się pod uwagę inne parametry, należą do nich miedzy innymi płeć, wiek, masa ciała badanego pacjenta.Interpretacja wyników CA: sód, potas, kreatynina..

Jeśli kreatynina w surowicy krwi jest podwyższona, może to świadczyć o zaburzeniach w funkcjonowaniu tego narządu.

Zasadniczo wynik można uzyskać już po jednym dniu.Badanie na poziom kreatyniny Następnym badaniem zlecanym przez lekarzy jest sprawdzanie poziomu kreatyniny.. W ten sposób diagnozuje się między innymi: anemię, cukrzycę, hipercholesterolemię, zaburzenia elektrolitów, stany zapalne, choroby nerek, choroby pasożytnicze, alergie.. Wszelkie dolegliwości związane z wykonaniem zabiegu pobrania krwi należy zgłaszać do pracownika punktu pobrań.. biochemia oznaczono 2x.. Występuje we krwi i w moczu, jest bezwodnikiem kreatyny.. Taki wynik badania kreatyniny najczęściej świadczy bowiem o prawidłowej pracy nerek.. Mam 57 lat.. Zwykle jednak wynik powinien być większy lub równy 90 ml/min/1,73 m2.. Nadmierne obciążenie nerek na skutek zbyt dużej przemiany kreatyny do kreatyniny może prowadzić do upośledzenia .Po badaniu należy pozostać w placówce ok 5 minut w celu uciskania miejsca wkłucia.. Jej stężenie oznacza się we krwi i moczu.. W przypadku badania kreatyniny we krwi należy być na czczo - tzn. nie jeść i nie pić przez minimum 8 godzin.. ZOBACZ TEŻ: Ferrytyna - normy i znaczenie dla zdrowia.. Wskaźnik ten, podobnie jak związany z nim współczynnik eGFR, pozwala określić stan nerek u osób z przewlekłą chorobą tego narządu, jak również u osób obciążonych ryzykiem rozwoju takich schorzeń.Wynik kreatyniny poniżej ustalonej normy to natomiast często rezultat drastycznych diet..

Oznaczanie poziomu kreatyniny przeprowadza się poprzez badanie próbek krwi pacjenta.Interpretacji wyników zawsze dokonuje się indywidualnie.

Norma GFR dla mężczyzn czy kobiet jest trudna do określenia, ponieważ na ten wskaźnik wpływa wiele czynników.Badanie GFR, czyli szybkość przesączania kłębuszkowego, należy do najważniejszych metod oceny czynności wydalniczych nerek.. Proszę o pomoc w interpretacji ich.Morfologia krwi - interpretacja wyników badania, normy Normy laboratoryjne parametrów oznaczanych w morfologii krwi obwodowej zależą w dużej mierze od wieku i płci pacjenta.. Dzień przed badaniem nie należy podejmować aktywności fizycznej.. Po ich przeliczeniu otrzymany wynik należy pomnożyć przez wskaźnik płci - 0,85 (dla kobiety) lub 1,0 (dla mężczyzny).. Witam.. Badanie kreatyniny z surowicy krwi informuje o kumulacji metabolitów, zatruciu organizmu toksynami i poważnych chorobach nerek.Zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy krwi wskazuje na pogorszenie czynności nerek.. Badanie poziomu kreatyniny.. Zrobiłam sobie badania i proszę o interpretację w/w pozycji: AIAT 36, AspAt 34,50, GGTP 38, Kreatynina 0,81.Otrzymałam wyniki badania- morfologia i niektóre mnie martwią,porównując z normą: mam WBC 9,30 K/ul.. Kreatynina jest produktem metabolizmu.. Zależnie od indywidualnych regulacji laboratorium, czas oczekiwania na wynik może być zróżnicowany.. To, czy wynik jest w normie, zależy od wielu czynników..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt