Plan pracy zespołu wychowawczo-profilaktycznego 2020

Pobierz

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Lubinie .. Opracowanie wspólnie z rodzicami planu wychowawczo- profilaktycznego z uwzględnieniem wyników diagnoz.. dyrekcja, rada pedagogiczna do 17.09.2020 Modyfikacja programu wychowawczego, programu profilaktyki i tematyki zajęć z wychowawcą …wychowawczo-profilaktycznym, planami wychowawczymi oraz wewnątrzszkolnym ocenianiem.. 1.Podstawowe kierunki …13.. Cel wychowawczy Spodziewane efekty Sposoby realizacji …do Programu wychowawczo-profilaktycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im.. I. Misja i wizja szkoły .. wychowawczych oraz spotkaniach Zespołu Wychowawczo - Profilaktycznego.. Dodano: 9 czerwca 2020.. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Uwagi 1.. Organizacja pracy zespołu …Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w …zespołu, sposobu ich realizacji na rok szkolny 2016/2017.. W naszej szkole systematycznie prowadzimy działania wychowawcze …Autor:Małgorzata Celuch.. Marii Konopnickiej w Kalinowie 2016/2017 Główne zadania do realizacji 1.. Dyrektor Wrzesień 14.. ZADANIE - CZYNNOŚĆ ODPOWIEDZIALNI / uczestnicy TERMIN REALIZACJI UWAGI …rocznego planu pracy szkoły.. Orląt Lwowskich w Lublinie Aneks nr 1 Plan pracy …Plan pracy zespołu wychowawczo-profilaktycznego Plan pracy zespołu ds. sportu i edukacji dla bezpieczeństwa Plan pracy zespołu ds. audytu …Plan pracy zespołu wychowawczo - profilaktycznego rok szkolny 2016/2017 Priorytet w pracy zespołu w roku szkolnym 2016/2017: wychowanie przez wartości …II..

Plan pracy Zespołu Wychowawczo - Profilaktycznego L.p.

Plan pracy wychowawczo-profilaktycznej w klasie I na rok szkolny 2020/2021 Wychowawca: Beata Czerwińska Lp.. Wspólne opracowanie planów pracy wychowawcy … Orląt Lwowskich w Lublinie Plan pracy wychowawczo-profilaktycznej w …V Zadania szkolnego Programu wychowawczo-profilaktycznego VI Cele pracy wychowawczo-profilaktycznej VII Plan działa ń wychowawczo-profilaktycznych VIII Zasady …Wnioski z realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego z roku szkolnego 2019/2020 1.. Rada Pedagogiczna: opracowuje i zatwierdza dokumenty ważne dla pracy placówki szkolnej, w tym: …do Programu wychowawczo-profilaktycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im.. Program wychowawczo-profilaktyczny podlega ewaluacji co najmniej raz w roku, co pozwoli określić jakich zmian …• nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.. Plan opracowany został w oparciu o:.. Program …SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY ROK SZKOLNY 2020/2021.. Przypomnienie zasad i form pracy zespołu, sposobu dokumentowania pracy oraz sposobów komunikacji z nauczycielami, rodzicami …PLAN PRACY I KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ZESPOŁU SZKÓŁ IM.. Zebranie zespołu 09.09.2016 A. Bartoszewska Protokół spotkania Plan pracy zespołu Przestudiowanie …Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły..

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych klas 0-III i klas IV-VIII …2.

Rada Pedagogiczna: • opracowuje i zatwierdza dokumenty ważne dla pracy placówki szkolnej, w …PodstawyprawneProgramu wychowawczo-profilaktycznego: .. Z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.. Przedstawienie harmonogramu zebrań, kalendarza roku szkolnego 2020/21, planu …w roku szkolnym 2019/2020 5 6.2 Rodzaje oddziaływań: Działania adresowane do wszystkich uczniów: zapoznanie uczniów z obowiązującymi w szkole regulaminami, w tym z ich …Szkolnego Program Wychowawczo - Profilaktycznego w roku szkolnym 2020/2021 Zadania wychowawczo- profilaktyczne realizację zadań Sposób realizacji Odpowiedzialni za …Sprawozdanie z realizacji planu dzialaó wychowawczo- profilaktycznych w klasach 1-111 w I pólroczu roku szkolnego 2018/2019 opracowane na podstawie Programu …Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borownie Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu.. W opracowaniu działań wychowawczo - …PLAN PRACY/SPRAWOZDANIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 IM.ADAMA PRÓCHNIKA W WARSZAWIE- KLASY 1-3 ROK SZKOLNY: 2019/2020 I.. Treści programowe podzielone są na cykle .. Kształtowanie poczucia …PLAN PRACY ZESPOŁU DO SPRAW ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt