Wymień 2 czynniki które wpływają na rozmieszczenie upraw

Pobierz

Dzięki bydłu mamy mleko i jego liczne przetwory, a także mięso i skórę.. 3) Podaj trzy przyczyny dużej popularności polskich jachtów za granicą.2) Wymień dwa czynniki, które wpływają na rozwój gospodarki morskiej w naszym kraju.. 3) Podaj trzy przyczyny dużej popularności polskich jachtów za granicą.2) Wymień dwa czynniki, które wpływają na rozwój gospodarki morskiej w naszym kraju.. Klimat - rzadziej zaludniona jest strefa klimatów okołobiegunowych, a więc północna …Klimat wpływa na rolnictwo Polski głównie poprzez dwa składniki - opady atmosferyczne i temperaturę powietrza.. Wymień warunki przyrodnicze , które wpływają na rozmieszczenie …Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Chów bydła .. Wymień warunki przyrodnicze , które wpływają na rozmieszczenie ludności w …Przykładowe czynniki, od których zależy rozmieszczenie ludności w Europie:.. na podstawie map tematycznych i danych statystycznych omawiać rozmieszczenie ważniejszych upraw w Polsce (pszenicy, żyta, ziemniaków, buraków …Uprawa jest nie możliwa jeśli na danym obszarze jest zbyt sucho, wtedy bowiem rośliny wysychają oraz na terenach zbyt wilgotnych, gdyż wówczas rośliny gniją.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Zobacz 2 odpowiedzi na pytanie: Wymień czynniki wpływające na zróżnicowanie rozmieszczenia upraw rośliny wymienionej w tabeli na drugim miejscu.Wypisz , które czynniki wpływają na rozmieszczenie upraw na świecie 1 Zobacz odpowiedźZnajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Scharakteryzuj krótko czynniki które wpływają na rozmieszczenie upraw pszenicy w Polsce.Które czynniki wpływają na rozmieszczenie upraw na świecie: 1 Zobacz odpowiedź ..

2010-10-09 17:49:27 Jakie są czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności?

Ryż - należy do traw jednorocznych, w czasie wykształcania się i dojrzewania ziarna długość …2.. Kształtujące się u nas na poziomie około 600 mm … Wymień warunki przyrodnicze , które wpływają na rozmieszczenie ludności w Australii - Czynniki wpływające na rozmiesz - Pytania i odpowiedzi - …Warunki, których ludzie unikają, stanowią barierę osadniczą.. - Do czynników, które mają wp - Pytania i odpowiedzi - Geografia …2) Wymień dwa czynniki, które wpływają na rozwój gospodarki morskiej w naszym kraju.. Z kości, chrząstek, resztek skóry, ścięgien, rogów i kopyt uzyskujemy żelatynę.Opublikowany in category Geografia, 23.08.2020 >> .. Najlepszym dla rozwoju rolnictwa klimatem jest klimat umiarkowany.. B) pozaprzyrodnicze I. czynniki geograficzne - np. ukształtowanie terenu, bliska obecność jezior rzek itp. 2 czynniki ekonomiczne - w mieście mieszkania droższe na wsi tańsze.. ( …O rozmieszczeniu roślinności piętrowo w górach decydują warunki pogodowe panujące w danym miejscu.. Zasoby pracy …W dawnych czasach na rozmieszczenie ludności wpływ miały głównie czynniki przyrodnicze: dogodny, ciepły klimat, odpowiednia ilość opadów, sieć rzeczna, gleby nadające …Pielęgnacja i Uprawa (2356) Rozrywka (269490) Rozrywka (269490) ..

... Wymień czynniki wpływajace na zróżnicowanie rozmieszczenia upraw ryzu w …1.

~Poppy 2010-04-24 19:31:43.. Na samych szczytach jest zimno więc nie znajdują się tam rośliny …Wymień czynniki wpływające na życie na ziemii ?. 3) Podaj trzy przyczyny dużej popularności polskich jachtów za granicą.. Zaliczamy do nich bariery: wodną, termiczną, świetlną, wysokościową i grawitacyjną.. Wymień głowne czynniki , które wpływają na rozmieszczenie upraw w Afryce na wielkośc uzyskiwanych tam …Wymień czynniki wpływajace na zróżnicowanie rozmieszczenia upraw ryzu w Indiach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt