Charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego sprawozdanie

Pobierz

Elementarna struktura tzw.tranzystora bipolarnego stanowi układ trzech stykających się warstw półprzewodnikowych, kolejno n-p-n (tranzystor typu n) lub p-n-p (tranzystor .Title: Pomiar charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego Author: Ewa Popko Created Date: 10/4/2017 3:44:21 PMZastosowanie tranzystora, który działa jak przełącznik, pozwala bezpiecznie sterować podłączonym generatorem dźwięku.. Cała wspomniana już trójka za wynalezienie tranzystora otrzymała w 1956 roku Nagrodę Nobla.. Zbudowany jest z trzech warstw półprzewodnika o różnym typie przewodnictwa.. Dlatego rozpatrzone będą charakterystyki statyczne określone na podstawie równań mieszanych.. Za pomoc jestem wstanie zaplacić punktami.. Wykaz elementów: G- generator przebiegu prostokątnego Rb=5kOhm Rc=500Ohm C=0,1uF T=Bc327 Z-zasilacz stabilizowany regulowany DC 3.Opis sposobu pomiaru poszczególnych parametrów wzmacniacza.. Proszę o pomoc!. Temat ćwiczenia Data Ocena Podpis 6.. Zmieściłem tam również odpowiadające poszczególnym wartościom U ce wyznaczone ze wzoru amplitudy składowej zmiennej I c, R 1 =10W .. Symulacja działania modeli układów elektronicznych z tranzystorem npn została wykonana w programie Pspice student.Charakterystyki statyczne można oczywiście uzyskać w wyniku pomiarów laboratoryjnych, wystarczy zbudować odpowiedni układ .Charakterystyki statyczne tranzystora NPN w ukladzie WB..

Badanie charakterystyk tranzystora bipolarnego.

Czy wie ktoś jak zrobić wykres podobny do tego załączonego w załączniku?Rys.6.. Schemat układu pomiarowego do zdejmowania charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego w układzie OE.. Opracowanie wyników wykreślić pomierzone w warunkach izotermicznych charakterystyki badanych tranzystorów (wszystkie charakterystyki jednego tranzystora na wspólnym wykresie, jak pokazano na rys.3),Tranzystor bipolarny NPN - charakterystyki statyczne.. data wykonania 07.03.2016 ocena: celPomiary parametrów tranzystorów bipolarnych Charakterystyki statyczne tranzystora W każdym układzie pracy tranzystora, OE, OB i OC, można wyznaczyć dla niego cztery rodziny charakterystyk statycznych, określające zależności pomiędzy wartościami ustalonymi prądów i napięć występujących na wejściu i wyjściu odpowiedniego czwórnika.Charakterystyki tranzystora bipolarnego.. Z góry dzięki i pozdrawiam.BADANIE TRANZYSTORA Adam Jagoda, Martyna Mendak klasa 3D, rok szkolny 2011/2012.. W szkole badaliśmy ostatnio tranzystory bipolarne..

Potrzebuje charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego NPN w układzie wspólnej bazy.

,Tranzystor bipolarny został zbudowany miej więcej rok później przez amerykańskiego fizyka - W.B.. Charakterystyka statyczna jest to graficzne przedstawienie związku jednej wielkości zależnejkierunek rok nazwisko: informatyka rok numer 21 temat badanie charakterystyk statycznych tranzystora.. Klasa Imię i nazwisko Nr w dzienniku Zespół Szkół Łączności w Krakowie 3M Łukasz Zemła 33 Pracownia elektroniczna Nr ćw.. Sterowanie elementem z wykorzystaniem tranzystora W tym układzie przez wyprowadzenie mikrokontrolera płynie jedynie niewielki prąd, rzędu 0,8 mA, a buzzer jest zasilany przez tranzystor.. A tak wygląda charakterystyka tranzystora (zamieszczam także "powiększenie" części wykresu w celu ukazania bliżej .Uzyskane wartości amplitudy U ce dla różnych częstotliwości zostały zestawione w tabeli obok.. Potrzebuje rysunek i opis co z nich wynika.. Charakteryzuje się tym, że niewielki prąd płynący pomiędzy dwiema jego elektrodami (nazywanymi bazą .1 POLITHNIKA RZSZOWSKA Katedra Podstaw lektronk Instrkcja Nr4 F 00/003 sem.. 3.1Wyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego w .podstawowe elementy elektroniczne, cz. tranzystory charakterystyki krzyszczuk lis 15 2018 22 2018 wt 12:00 b7 cel celem poznanie opartychKonstrukcja tranzystora bipolarnego, a głównie małe rozmiary bazy sprawiają, że stosunek między prądem kolektora, a prądem bazy jest stały..

Badanie charakterystyk tranzystora bipolarnego.rar > Charakterystyki.doc.

letn TRANZYSTOR IPOLARNY HARAKTRYSTYKI STATYZN elem ćwczena jest pomar charakterystyk statycznych tranzystora bpolarnego npn lb pnp pracjącego w kładach wspólnego emtera (W) oraz wspólnej bazy (W).. Układy pracy tranzystorów bipolarnych Elektrody tranzystora bipolarnego mo żna w ró żny sposób doł ączać do obci ążenia i źródła sygnału.. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z charakterystykami statycznymi tranzystora bipolarnego npn pracującego w konfiguracji wspólnego emitera oraz wyznaczenie parametrów tranzystoraStatyczne charakterystyki przenoszenia ( ) Dla ustalonej wartości i większym wartościom napięcia i i tranzystora bipolarnego małej mocy u odpowiada większe β. u baza jest Jest to wpływ modulacji napięciowej szerokości bazy, bowiem przy większym cieńsza i wtedy zarówno współczynnik transportu jak i sprawność wstrzykiwania rosną.odzwierciedlają rzeczywiste warunki pracy tranzystora bipolarnego (sterowanie prądowe na wejściu, sterowanie napięciowe na wyjściu).. Korzystając z zależności można wyznaczyć wartość amplitudy I b. Co to jest tranzystor?. Nazwa bipolarne odnosi się do tranzystorów, w których transport ładunków odbywa się za pośrednictwem obu rodzajów nośników jakie istnieją w półprzewodniku, tzn. elektronów .Witam, razem z moją grupą musimy dołączyć do sprawozdania wykreślone charakterystyki badanego tranzystora bipolarnego..

Modele symulacyjne do wyznaczania charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego npn.

Charakterystyka wejściowa tranzystora bipolarnego npn (BD145) w układzie WE, jej przebieg praktycznie nie zależy od parametru UCE 6 1.4 Parametry małosygnałowe tranzystora bipolarnego Jak widać wszystkie charakterystyki tranzystora bipolarnego są nieliniowe.- charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera - zakresy (obszary) pracy tranzystora, polaryzacja złącz 2.. 1.1 Tranzystor bipolarnyWyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego w uk sadzie wspólnego emitera (E3) 1.. Tranzystor jest to element półprzewodnikowy pozwalający sterować przepływem prądu w obwodach elektrycznych.. Stosunek IC/ IBnazywa się współczynnikiem wzmocnienia prądowego prądu bazy (współczynnik wzmocnienia prądowego tranzystora w układzie WE) i oznacza się symbolem b.Tranzystor bipolarny (dawniej: tranzystor warstwowy, tranzystor złączowy) - odmiana tranzystora, półprzewodnikowy element elektroniczny, mający zdolność wzmacniania sygnału.. A) Zadana do samodzelnego opracowana przed zajęcam: Zapoznane sę z treścą ponższej nstrkcj, zapoznane sę z .Do przeprowadzenia doświadczenia użyłem tranzystora bipolarnego BC211, trzech rezystorów o oporze Rb=(0,995±0,005) MΩ, Rc=Rl=(1,5±0,05) kΩ, R=(30±0.1) kΩ (wartości te zmierzyłem multimetrem cyfrowym).. Obszary te nosz ą nazwy emitera, bazy i kolektora i tworz ą dwa zł ącza p-n poło Ŝone blisko siebie.Show content of filename Charakterystyki stałoprądowe tranzystora bipolarnego.doc from thread Gotowe projekty i sprawozdania, elektronika laboratorium File uploaded on elektroda.plSprawozdanie z ćwiczenia, którego celem było wyznaczenie właściwości statycznych dla tranzystora bipolarnego typu NPN w układzie wspólnego emitera oraz unipolarnego z kana-łem typu N. 1 Teoria W tym rozdziale zostaną omówione pokrótce poszczególne zagadnienia związane z tematem przeprowadzanego ćwiczenia.. Sporządziliśmy notatki oraz zrobiliśmy tabelkę w Excel'u.. Teraz mamy na następną lekcję przygotować sprawozdanie z wykresami (charakterystykami: przejściowa .2.5 Schemat układu do pomiaru czasu przełączania tranzystora bipolarnego.. 1999-12-21Na rys.4.1.7 pokazana jest charakterystyka wyjściowa tranzystora, która przedstawia zależność prądu kolektora I C od napięcia kolektor-emiter U CE przy doprowadzonym napięciu wejściowym baza-emiter U BE.. Jednak prowadzący wymaga, aby one wszystkie były na jednym wykresie.. Ponieważ R 3 = 10 kW , amplitudę generatora utrzymywano na stałym poziomie U g .Tranzystor bipolarny jest elementem trójzaciskowym (trójelektrodowym), w którym wyst ępuj ą trzy obszary półprzewodnika o przemiennych typach przewodnictwa.. Od sposobu poł ączenia w znacznym stopniu zale żą wła ściwo ści powstałego układu (rys.12).. Witam..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt