Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej

Pobierz

Tekst ujednolicony stan na: 24.02.2012 USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.a) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.92.885) z dniem 30 kwietnia 2004 …Zgodnie z art. 26 ust.. Dz. U. z 2020 r. poz. 562,567,945,1493,2401), w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia …Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz Monika Sadowska, Wojciech Lis KOMENTARZE …2) ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. poz. 1490), 3) ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie …kształcącą w zawodzie położnej, jeżeli po ich ukończeniu położna uzyska wiedzę, kwalifikacje i umiejętności odpowiadające wiedzy, kwalifikacjom i umiejętnościom …"Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej dostosowuje polskie przepisy do wymogów UE.. Pielęgniarka i położna …Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw ma rozwiązać problem niedostatecznego udziału pielęgniarek …Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Stan prawny aktualny na dzień: 05.08.2021 Dz.U.2021.0.479 t.j.. Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, którego celem jest zapewnienie spójności przepisów …Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i … W projektach jest wiele …Zasady odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych określa ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r.1 Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 1), 2) oraz niektórych innych ustaw Opracowano na …1 listopada 2020..

5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j.

Jego celem jest zapewnienie spójności przepisów prawa krajowego z …Dz.U.09.. - Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki …Do czasu uchwalenia ustawy z dnia 5 lipca 1996 rokuo zawodach pielęgniarki i położnej, regulację oma-wianych profesji określały Rozporządzenie …Celem jest zapewnienie spójności przepisów prawa krajowego z dyrektywą 2005/36/WE Do projektu ustawy wprowadzono przepis dotyczący pielęgniarek i położnych, które …Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw …Publikacja jest przeznaczona dla menedżerów podmiotów leczniczych oraz osób wykonujących zawody pielęgniarki i położnej.. W projektach jest wiele niekorzystnych zapisów.. Zasady odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych określa ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 …Akty prawne‧Kup DostępTraci moc ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. poz. 1217 i 1706, z 2010 r. poz. 1578 oraz z 2011 r. poz. 235, 622 i …O zawodach pielęgniarki i położnej Pielęgniarka i położna uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły (uczelni) kształcącej na kierunku pielęgniarstwo lub …z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 1), 2)3) kształcenia zawodowego pielęgniarki i położnej; 4) kształcenia podyplomowego pielęgniarki i położnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt